Symposium Alkohol och droger bland unga och familjer - U-fold

Symposium
Alkohol och droger bland unga och familjer –
riskgrupper, trender och åtgärder
Program
09.00 Introduktion: Barns rätt till en uppväxt utan droger
09.10 Barns och ungas tankar om droger
09.20 Ungas upplevelser av missbruk i familjen
09.30 Svenska elevers drogvanor – trender, problem och
självskattad hälsa
10.20 Kaffe/the och macka
10.40 Framtidens utmaningar
11.00 Perspektiv kring familje- och barnorienterat i
missbruksfrågor
11.20 Att upptäcka och stödja barn i missbruksmiljö – skolans
roll
11.35 Fler praktiska perspektiv
11.50 Tidig upptäckt och insatser, Skolan som arena för
psykisk ohälsa
12.05 Bikupor och frågor via sms till ovanstående pass
12.20 Lunch på egen hand
13.15 Sveriges och länets mobilisering för att arbeta mot
alkohol, narkotika, dopning och tobak - Nationell och
länets ANDT-L-strategi
13.45 Att bygga kompetensutveckling och mobilisera vuxna
runt unga
14.45 Kaffe/the
14.45 Att möta föräldrars frågor och behovföräldrautbildningar på Mini Maria Framtid Stockholm
15.15 Bikupa och sms-frågor och avslut
15.30 Slut
Information