Frågor om cannabis

advertisement
www.drugsmart.com
Ungas frågor om alkohol och
droger
Stockholm 1 oktober 2012
Bakgrund
•
•
•
•
•
Startade år 1997, hos CAN sedan år 2000
Syfte: informera unga om droger
Målgrupp: unga och vuxna i ungas närhet
Ca 12 000 besökare per månad
Störst andel besökare på våra faktasidor
Frågor och svar
•
•
•
•
•
Möjlighet att vara anonym
Personliga svar
Svar inom 24 timmar
Möjlighet att återkomma
Vissa publiceras
Vår filosofi
•
•
•
•
•
•
Vi svarar på ALLA frågor
Svara enkelt
Tänk själv - skolarbeten
Ställ motfrågor
Försök nyansera
Ge råd och hänvisa till andra
Dilemman
• Många ställer svåra frågor – men vill ha
enkla svar!
• Vem ställer frågan?
• I vilket syfte ställs frågan?
• Vem har svaren?
2009-2011
• 1920 frågor
• Olika kategorier:
– Substanser
– Råd och stöd
– Barn i familjer med missbruk
– Missbruk
– Samhällsperspektiv
– Allmänna frågor
Vanligaste frågorna
Frågor om alkohol
• Jag undrar hur kroppen påverkas av
alkohol om man börjar dricka i tidig ålder?
• I vilken ålder börjar ungdomar att dricka
alkohol?
Frågor om cannabis
• Kan man bli allvarligt skadad om man bara
provar röka cannabis 1 gång? Vissa säger att
man kan bli handikappad och sånt, eller är
det bara för att skrämmas?
• Jag har en 15-åring i familjen som har rökt
hasch men undvikit alkohol hittills. Vad är den
viktiga skillnaden mellan alkohol och
cannabis?
• Hur många år får man om man innehar ett
gram cannabis?
Statistik och lagar
• Vilken är den vanligaste drogen bland
ungdomar?
• Hur många ungdomar i Sverige är det
egentligen som använder droger/ eller har
använt? Svara helst i procentform.
• Varför är knark olagligt?
Råd och stöd
• Jag vill verkligen sluta med detta nu för jag
märker hur mycket det förstör för mig. Jag
har blivit mycket deprimerad sen jag började
ta mer och mer droger, och det känns sorligt
att behöva lägga av med allt för det är då jag
känner att jag har som roligast och mår som
bäst. Och när jag är ensam så tänker jag på
det hela tiden. Min fråga är jag beroende?
Eller på god väg?
• Hur kan jag få en vän att sluta med droger
själv? Jag vill inte ha några vuxna
inblandade för personens skull och inte
anmäla, lämna in, eller något sånt.
Framtiden då?
• Fick du hjälp av det här svaret?
• Hur förbättrar vi ev. våra svar?
• Skräddarsy svaren?
Hör gärna av er!
www.drugsmart.com
www.can.se
Nina Dahlman
08-4124618
[email protected]
Download