Droginformation till föräldrar

advertisement
.
Polismyndigheten
i Uppsala län
Droginformation till tonårsföräldrar
Vår erfarenhet är att många ungdomar provar droger för första gången under
sommarlovet. Många som provar droger för första gången börjar med alkohol i någon
form och oftast är det öl och cider som testas. Tillsammans med alkohol förekommer
även rökning av vanlig tobak sk feströkande bland ungdomar. För en ungdom som
vant sig vid tobaksrökning är risken betydligt större att prova på spice eller cannabis
jämfört med en ungdom som aldrig rökt tobak. Röken från cannabis är varmare och
irriterar mer vilket gör det lättare för en van rökare att dra i sig röken. De ungdomar
som kommer i kontakt med spice och cannabis och provar det oftast i samband med att
de druckit alkohol. Detta då det kan finnas ett grupptryck och att omdömet är nedsatt
på grund av alkoholpåverkan.
Spice är relativt nytt och är ett vardagsnamn på vad som egentligen är syntetiska
cannabinoider. Spice är preparat som är kemiskt framställda för att framkalla ett
cannabislikt rus. Syntetiska cannabinoider är ursprungligen pulver eller små kristaller
som blandas med lösningsmedel och som man sedan behandlar olika torkade växtdelar
med. Lösningsmedlet dunstar och kvar med de torkade växtdelarna finns den
syntetiska cannabinoiden. Denna rökmix är det som går under benämningen spice.
Många ungdomar tycker/säger och tror att spice är ofarligt eftersom det inte är alla
spicesorter som är narkotikaklassade men det betyder inte att de är ofarliga. Snarare är
det så att det inte finns någon kunskap om vilka kort och långsiktiga skadeverkningar
rökningen av spice medför. Forskningen på cannabis visar på att cannabis skadar
hjärnan och har en negativ inverkan på minne, kognitiva förmågor, motorik men även
på den psykiska hälsan. Viktigt att betona också är att den cannabis som missbrukades
på 60- och 70-talet innehöll endast någon procent av den psykoaktiva substansen THC
(tetrahydrocannabinolsyra). Dagens cannabis ligger på 5-10 procent och det finns
framodlade arter som innehåller över 20 procent THC.
En ungdom som använder spice eller cannabis upprepade gånger kommer successivt
utveckla en tolerans och som med tiden leder till ett beroende. Beroendet har den
effekten att personen behöver drogen för att känna sig och fungera normalt. I det här
skedet finns en kraftigt ökad risk att man utvecklar ett blandmissbruk genom att testa
andra typer av preparat.
Har man kommit så långt i ett missbruk är det svårt att komma ur och det kan ta flera
år innan man är drogfri och risken för återfall kommer att vara överhängande.
När en person kommit in i ett missbruk följer ofta andra brott såsom stölder, rån och
misshandel. Detta är för att finansiera sitt missbruk och brukar börja med stölder i
hemmet och hos kompisar eller på fester. Snatterier och stölder i butiker brukar också
förekomma.
Polismyndigheten i Uppsala län
Box 3007, 750 03 UPPSALA, Besök: Blanka, Svartbäcksgatan 49, Uppsala
Telefon: 114 14 Fax: 018- 69 45 14
polismyndighet[email protected] www.polisen.se/uppsala
Tecken på spice-/cannabismissbruk
Det man som förälder kan vara vaksam på är ett ändrat beteende. Många tecken kan
sammanfalla med en vanlig tonårsutveckling men ni känner era barn bäst och om ni
pratar med era barn kommer ni sannolikt att få signaler som ni kan fånga upp. Ett
exempel kan vara att lyfta frågan om droger generellt. En person som är på väg in i ett
missbruk eller som redan är i ett har svårt att inte försvara drogen och användandet.
De säger sannolikt inte att de själva använder men tycker att lagstiftningen är onödig
och att drogen inte är så farlig. Vidare tecken kan vara att ungdomen plötsligt byter
umgängeskrets. Var då intresserad och nyfiken på vilka de nya kamraterna är och
kanske rent av ställ frågan varför de bytt umgänge.
Mer information
www.drugsmart.com
Socialdepartementets internetprojekt för ungdomar och engagerade vuxna. Drivs av
CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
www.can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings hemsida. Här finns fakta om
droger samt undersökningar om droger och missbruk.
www.fmn.org.se
Föräldraföreningen mot narkotikas hemsida. Här finns länkar, boktips och information
samt kontaktuppgifter till närmaste förening.
www.pelleolsson.se
Pelle är sjuksköterska, journalist och författare som skrivit flertalet böcker om
narkotika, både noveller/romaner och mer faktainriktat. Han föreläser i skolor.
www.flashback.org
Detta är ett forum där det skrivs och diskuteras om alla typer av ämnen från politik till
skvaller. Droger har en särskild avdelning och varje grupp av narkotika har ett eget
forum. Här får ni en inblick i missbrukets vardag i ocensurerad form. Personerna på
forumet diskuterar och beskriver sitt rus, ger tips på hur man skall undgå upptäckt mm.
Här finns mycket matnyttigt men också mycket skräp.
Informationsfilm
https://www.youtube.com/watch?v=wUVFlfyLtqE
www.uppsala.se/ungdomscentrum
Ungdomscentrum är en kommunal verksamhet som erbjuder olika former av stöd till
ungdomar och deras föräldrar t.ex. vid misstanke om missbruk av alkohol eller
narkotika. 018-727 15 50
Kontakta gärna oss om ni har fler funderingar!
…………………….
Ulf Lundgren
Samverkansansvarig
Uppsala/Knivsta
E-post: [email protected]
………………………
Magnus Hänström
Chef Gatulangningsenheten
E-post: [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards