NEXUS Socialtjänsten, Vuxenavdelningen

advertisement
NEXUS
Socialtjänsten,
Vuxenavdelningen
Mottagning/Öppenvårdbehandling
för unga till 26 år,
när det gäller problem som har med
alkohol- och narkotikaanvändning att göra
Ingela Ek och Sune Holmberg, behandlingskonsulenter
Hur farligt är det med
cannabis ?
Hur vanligt är det?
Vart kan jag få hjälp?
23
Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2
samt andelen mönstrande som uppgett att de använt
narkotika de senaste 30 dagarna. (I skolundersökningen
Procent
endast cannabis 1986–1997.) 1971–2011.
Källa: CAN
18
Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2
som någon gång använt narkotika, efter kön. 1971–2011.
Procent
Varför använder/prövar man
cannabis?
•
•
•
•
•
nyfikenhet, spännande, äventyrligt
andra gör det
”alla gör det”
häftigt, coolt
kanske ett alternativ till alkohol?
Varför fortsätter man att använda
cannabis?
•
•
•
•
•
•
•
avslappnande
lugnande
bekymmersfri
kreativ
trevligt umgänge
glad
”hög”
Farligheten?
Riskerna . . . Ohälsan . . . Skadorna
Ca 400 ämnen
varav 70 psykoaktiva
• Både fysisk och psykisk påverkan på
kort och lång sikt.
Beroendeframkallande
• Man behöver röka mer och mer för att
uppnå avsedd effekt
- toleransökning
• Hjärnan blir tillfredställd av den njutning
cannabis ger i större grad än andra
naturliga njutningar (ex sex och mat)
och vill uppleva det igen
- hjärnans belöningssystem
Cannabis (THC) är fettlösligt
• THC lagras i kroppens fettvävnad
(främst hjärnan) och utsöndras
långsamt.
• Nedbrytning/metabolisering med en
halveringstid på 6 dgr.
• Vid regelbunden rökning adderas
mängden THC vilket innebär att man
också påverkas på lång sikt (kroniskt)
Kognitiv påverkan
• Kognitiva funktioner – hjärnans olika områden
och funktioner påverkas
• Ny forskning från Nya Zeeland
- DN: ”Den som börja röka cannabis i unga år riskerar att sänka sin
intelligenskvot rejält, konstaterar forskare. Och effekten sitter i
även om man slutar med drogerna”.
• Amotivationssyndromet
- ingen initiativförmåga och ingen energi, får inget gjort
rörelsecentra
beslutande
centrum
Samordning
sinnesintryck
syn
bedömning
belöning
minne
muskelkoordinati
Psykisk sjukdom
• Schizofreni
• Psykos
Olagligt
• Olagligt att använda cannabis
- ringa narkotikabrott
- ex lämplighetsintyg, körkort
• Kontakt med kriminella
personer/nätverk
Vart kan jag få hjälp?
ARBETSMARKNAD OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN
Vuxen avdelningen
bl a NEXUS
Öppenvård
för unga till
26 år
IFA
____________
Integration
Försörjning
Arbete
Familjeavdelningen
Administrativa
avdelningen
bl a
Mottagningsgruppen
Tar emot förfrågningar,
nya ärenden och
anmälningar som gäller
unga till 20 år
Socialtjänstlagen 14 kap. Anmälan om missförhållanden
. . Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom . . . . .
. . . . är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i
sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
NEXUS
• Öppenvårdsmottagning för unga t o m 25 år med
alkohol- och narkotikaproblem (inkl narkotikaklassade
läkemedel, ej spel)
• under 18, endast efter remiss/beställning från
Familjeavdelningen.
• 18 – 25, ”egen ansökan” eller remiss/beställning från
Familjeavdelningen/Vuxenavdelningen.
Vad gör vi på Nexus?
•
•
•
•
Föräldrar alltid välkomna
Bedömning/Kartläggning (inkl drogtestning)
Individuella samtal med både ungdomar och föräldrar
Möten med samarbetspartners (ex socialsekreterare,
skolpersonal, sjukvården, frivården)
• HAP (Haschavvänjningsprogrammet)
• Haschsamtal (samtal om cannabis)
• MI (Motiverande samtal)
Om du vill veta mer . . .
• Cannabishjälpen
cannabishjalpen.se
• Folkhälsoinstitutet/Skador av hasch och marijuana
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Skador-av-hasch-ochmarijuana1/
• CAN, Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning
http://www.can.se/
• Nya Zeeland – ny forskning
artikel i DN - http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/cannabisrokareriskerar-sankt-iq
• Flashback
https://www.flashback.org/
Vad var det viktigaste
Du hört i kväll?
Vad kan Du göra om Du blir
orolig för din son/dotter
eller andra ungdomar?
”What hashish gives with one hand it
takes away with the other: that is to say,
it gives you power of imagination and
takes away the ability to profit by it.”
Charles Baudelaire (1860)
”Det hasch ger dig med den ena
handen tar det det ifrån dig med den
andra: det vill säga, det ger dig
förmågan att föreställa dig saker och
tar bort förmågan att dra nytta av det”
Charles Baudelaire (1860)
Download