Här följer några exempel:

advertisement
Cannabis är namnet på en grupp hampväxter som hasch och marijuana kommer ifrån.
Växterna innehåller ämnet THC (tetrahydrocannabinol) som ger upphov till ruset. Oftast
röks det i speciella pipor eller handrullade cigaretter.
Så här påverkas kroppen
Cannabisruset gör att man till en början känner sig avslappnad och pratar och skrattar mer än
vanligt. Tidsupplevelsen förändras; ett par minuter kan verka som timmar eller tvärtom. Senare blir
man ofta tyst, fundersam och sömnig.
De kroppsliga tecknen på ett cannabisrus är att hjärtat slår snabbare och ögonvitorna blir rödaktiga.
Man blir torr i munnen och halsen och känner sig ofta hungrig eller sugen på sötsaker.De vanligaste
negativa effekterna av ruset är ångest, olust, panikkänslor och förföljelsemani.
Ruset är i regel över på 2-3 timmar. Korttidsminnet och inlärningsförmågan kan vara nedsatta i upp
till ett par dagar.
När cannabisruset är borta finns fortfarande cannabinoiden THC kvar i kroppen. Den är fettlöslig
och kan, beroende på hur mycket och ofta man rökt, lagras i kroppens fettvävnad i flera veckor. På
så sätt kan hjärnan fortsätta att påverkas efter att ruset är över.
Kroppen - och framför allt hjärnan - kan påverkas på många sätt av långvarigt cannabismissbruk.
Här följer några exempel:
- Missbruk försämrar förmågan att använda hjärnan och att reflektera över sig själv. Det gör att
psyket utvecklas långsammare och för känsliga människor finns risken för psykisk sjukdom. Hos
tonåringar kan den psykiska mognaden och den viktiga frigörelseprocessen gå långsammare och
försenas vilket anses vara farligare än de fysiska skadorna.
- Korttidsminnet och förmågan till logiskt tänkande blir sämre.
- Hormonbalansen kan påverkas hos både män och kvinnor (för ungdomar kan det innebära att
kroppen inte utvecklas normalt).
- Cannabisrökaren löper ökad risk att få cancer i luftvägarna (lungor, munhåla, svalg, hals), kronisk
bronkit och andra lungsjukdomar. Tjäran från cannabisrök innehåller minst 50 % större mängd av
cancerframkallande ämnen jämfört med tobakstjäran.
Tolerans och beroende
Om man använder cannabis regelbundet ökar toleransen och man behöver högre doser för samma
effekt. Cannabisbruk kan leda till beroende. För den som är beroende blir drogen viktig i tankar,
känslor och aktiviteter.
Cannabis och lagen
Cannabis är narkotikaklassat. Det är olagligt att köpa, använda eller överhuvudtaget inneha
narkotika, att sälja, byta, låna ut eller ge bort narkotika som gåva. Det är också olagligt att odla eller
framställa narkotika på något annat sätt. Narkotika får inte förpackas, transporteras eller förvaras.
Man får inte heller förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller hjälpa till att föra över
betalning mellan köpare och säljare.
Straffet för narkotikabrott sätts efter hur allvarligt brottet är. Vid ringa narkotikabrott kan domstolen
döma till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid mer allvarliga brott döms alltid till fängelse, i
normalfallet till maximalt tre år. Om brottet anses grovt, blir domen fängelse i lägst två och högst
tio år.
Cannabis kallas även för:
Braja, Brass, Feting, Ganja, Gräs, Hasch, Joint, Joppe, Knatch, Marijuana, Marre, Pot, Spliff,
Weed, Zütt
Källa: Drugsmart.se
Download