cannabis

advertisement
Cannabiskunskap för föräldrar
Framtid Stockholm Mini Maria
Nanno Kauppinen telefon 08 508 43 709
mail [email protected]
Heléne Amedée
telefon 08 508 43 687
mail [email protected]
The Capital of Scandinavia
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
Fakta om Cannabis
Risk och skyddsfaktorer för att utveckla ett missbruk
Cannabis och tonårshjärnan
Akut och kroniskt rus och skadeverkningar
Cannabis och psykisk hälsa
Vad säger forskningen ?
Spice
Behandling för cannabismissbruk på Mini Maria
CANNABIS
• Hasch, marijuana och cannabisolja ….samt spice
• Röks huvudsakligen, men kan sväljas eller blandas ut i mat eller
dryck
• Cannabispreparaten består kemiskt av c:a 420 ämnen, 60-80 av
dessa är psykoaktiva., ett av dessa är THC (∆-9tetrahydrocannabionol). Vid urinprov mäts THC-kvoten.
• CBD, ämne i cannabis som är antiinflammatoriskt och antipsykotiskt
• Hasch och marijuana innehåller vanligast 8-12 % THC men THC
halten ökar mer och mer.
• Ju högre THC halt desto lägre CBD och tvärtom.
• Cannabis är fettlösligt – halveringstid c:a 6 dagar
SIDAN 5
2016-10-26
Hasch
Vanliga slanguttyck
Gräs, Grönt, Maja, Weed, Joint, Spliff,, , Brunt, Gås, Pot,
•
•
•
•
•
•
•
Knatch = liten haschbit
Feting = stor joint
Buds= toppskotten
Kifig = kristallig
Cone/kon= när man sätter ihop papper till en kon
Femma = 5 gram
Hundringar = 1 gram
Risk och skyddsfaktorer
Riskfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
Att må dåligt psykiskt (ångest, depression, normbrytande beteende)
Att inte ha framtidstro
Att ha kompisar som använder droger.
Att det inte går bra i skolan (att man inte trivs, skolk m.m)
Att man druckit alkohol och börjat röka när man är väldigt ung
Problematisk familjesituation.
Att föräldrar och andra nära släktingar missbrukar/har missbrukat
Skyddsfaktorer
•
•
•
•
•
•
Att förstå sina känslor och kunna hantera dom
Att ha framtidstro
Att kunna välja ”bra” kompisar.
Att trivas i skolan och att det går bra
Ett gott familjeklimat (värme och öppenhet).
Tydliga föräldranormer.
Positivt med cannabis, enligt ungdomar
Lugn
Glad
Harmonisk
Avslappnad
Blir roligare och pratar mer
Musiken blir bättre
Problem försvinner
Slipper tänka
Förhöjd känsla
Vildare, kreativare fantasi
Tar livet med en klackspark
Allt ordnar sig
Gemenskap
Livslust
Cannabisruset/påverkan kan liknas vid
en förälskelse.
Tonårstiden
Utveckling både fysiskt, psykiskt och även socialt.
Hitta sin identitet- Vem är jag ?
Att hitta sin identitet kräver kommunikation med andra,
föräldrar, vänner andra vuxna. Man testar sina tankar och
åsikter och omvärderar.
Behöver sina föräldrar men behöver också få distans till
dem.
På liv och död ! ( Svart och vitt )
Områden där THC sätter sig i hjärnan
Två typer av cannabisrus
• Akut rus:
fas 1: (utåtriktad) 15-45 min aktiv, fnissig, pratsam, röda ögon, överkänslig för ljus,
hjärtklappning, torr i ögonen mun och svalg.
fas 2: (inåtriktad) aktiv i tanken – inåtvänd musiklyssnande, videotittande, flummar för sig
själv, stora tankar idéer, färger starkare, lukter mer framträdande. (ca 3 timmar, vanerökare
ca 1 timma)
• Kroniskt rus:
Vid kontinuerligt, långvarigt cannabisrökande lagras THC i kroppens fettvävnader och
ett beroende utvecklas.
Cannabiseffekt vid landning
Före
narkotikaintag
1 timma
4 timmar
24 timmar
Källor: Yesavage, J. A., Leirer, V. O., Denari, M., & Hollister, L. E. (1985).
Leirer, VO, Yesavage, J. A. & Morrow, DG. (1991).
3,6 meter
9,6 meter
8,7 meter
7,2 meter
Känsloläge/Energinivå
110
100
90
80
70
Det kroniska rusets skadeverkningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svårt att sova om man inte har rökt cannabis
Sänkt blodflöde i hjärnan ~ 10%
Försämrade tankefunktioner, bl a minnet och analytiska förmågan
Svårt att hålla fokus på en sak i taget.
Dålig koncentration och inlärningsförmåga
Man blir passiv och slö
Svårt att vet varför man känner som man gör
Bryr sig inte om någon/något, bara att få röka
Minskning av sexualdrift samt minskat intresse för pojkar/flickor
Allt känns meningslöst
Cannabinoiderna förorsakar en prefrontal dysfunktion som påverkar
de
KOGNITIVA FUNKTIONERNA;
•
•
•
•
•
•
•
Språket
Logisk/analytisk förmåga
Flexibilitet i tanken
Närminnet
Splittrad bild av verkligheten
Orienteringsförmåga
Gestaltminne
Negativt med cannabis, enligt ungdomar
Deppig, ”nojjig”, panikångest
Grubblar
Det jobbiga blir jobbigare
Känslor av meningslöshet
Falskhet, måste ljuga
Kortare stubin
Skiter i allt som är viktigt
Konstiga tankar
Seg, trött, får inget gjort
Försämrad språkförmåga
Glömsk
Dålig ekonomi
Sämre relationer till familjen,
Svårt hänga med i skolan
Inåtvänd, osocial, folkskygg
”Det är jävligt svårt att formulera politiska tankar när man är
bäng hela tiden. Det blir inte strukturerat och klart utan mer
som….jag hatar polisen!”
”Då låg man bara i soffan och man orkade inte göra
någonting och så blev det den sista tiden, man orkade inte.
Man kan säga att personligheten möglade bort. Den Berit
som var innan försvann helt, den ruttnade liksom och
allting; personlighet, känslor, skolan och allt det där bara
försvann, ingenting spelade nån roll, jag orkade inte och
det var helt sjukt”
Ur boken Tjejer och cannabis- eller en oväntat lång semester. Mattias Gullberg
Tjejer och cannabis
•
•
•
•
•
•
•
Upptäcks senare eller inte alls
Blir oftare bjudna
Känsla av kontroll viktig
Mår sämre psykiskt
Mer skamligt
Återhämtar sig sämre
Upplever att vården främst är anpassad till killar/män
•
(Ur: Tjejer och cannabis- eller en oväntat lång semester
Mattias Gullberg)
Vad säger forskningen ?
• En studie från Nya Zeeland (Meijer et.al 2012) visar att de som
börjat röka marijuana innan 18 års ålder och hade ett dokumenterat
missbruk vid 38 års ålder hade en nedgång i IQ poäng redan i tidig
vuxen ålder ( genomsnitt 8 poäng) . De som debuterat efter 18 års
ålder och som hade ett dokumenterat missbruk vid 38 års ålder
hade inte denna nedgång.
• Att sluta eller minska rökandet verkade inte helt återställa denna
nedgång.
SIDAN 24
2016-10-26
Mer forskning..
En forskningssammanställning över forskningen de senaste åren. Visar
på att cannabisrökning:
• Ökar risken för trafikolyckor.
• Är beroendeframkallande.
• Ökar risken för psykisk ohälsa ( upp till 50%)
• Försämrar kognitionen/intelligensen.
Hall. W. (via Fred Nyberg)
SIDAN 25
2016-10-26
Spice
• Spice var ursprungligen en kryddblandning från Asien.
• Syntetiskt cannabinoid tillsättes, som liknar det psykoaktiva
cannabinoiden THC. (Den antipsykotiska substansen CBD finns ej
med.)
• Ger först ett lösningsmedelrus och sedan ett marijuanaliknande rus.
• Är en drog i ständig förändring. Idag oftast kristaller eller pulver.
• Finns c:a 400 olika spice-sorter. Endast några är
narkotikaklassade.
• Svårfångat på urinprov.
SIDAN 26
2016-10-26
” man vill ju inte göra mamma och pappa
besvikna”
Fokusgruppsundersökning med ungdomar som valt att avstå från
att röka cannabis. Stockholm 2013.
SIDAN 27
2016-10-26
Anledningar till att avstå från att röka cannabis.
• Ungdomarna vet att deras föräldrar är emot cannabisrökning och vill
inte förstöra relationen till dem.
• Hälsan- kroppen, uteseendet, rädsla att skada hjärnan.
• Att klara av skolan.
•
Fritidsintressen som är viktiga och inte går att kombinera med att
använda droger.
SIDAN 28
2016-10-26
FAMILJEBEHANDLING
Föräldrar
Missbruk
Ungdom
med fokus
på
familjens
samspel
och
kommunika
-tion
29
Vid cannabisberoende
Föräldrar
Missbruk
med fokus
på
ungdomen
och
missbruket
Ungdom
30
Insats/Utbud Mini Maria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÅP
Cannabisprogrammet
BSF (MI)
BSFT
Strukturerad öppenvård (familj, individ, nätverk)
Föräldrautbildning kring cannabis
Familjesamtal kring cannabis/alkohol
Telefonrådgivning
Rådgivningssamtal
Bekymringssamtal alk/droger
Promille.noll
•
•
ORS-SRS (Feedback Informed Treatment)
UngDok
Kontakt
• Rådgivningstelefon
• Mån-fre 08:30 – 16:00.
• 08-50843710
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards