s
a
g
n
u
r
ö
Dagen f
psykiska hälsa
En av fyra ungdomar lider av psykisk ohälsa. Tillsammans kan
vi ändra på det.
En stor del av den kompetens vi behöver för att göra det finns,
vi behöver bara lyssna.
Var med på en dag där ungas röster står i fokus i form av tal,
skrift, bild och dialog.
Tillsammans för ungas psykiska hälsa!
Den 4 september 2016, klockan 13:00-16:00
Lindhagensgatan
86
Stockholm
Kostnadsfri anmälan:
info[at]foreningentilia.se