Avtal - Sensus

advertisement
Avtal
Detta är ett avtal mellan föreningen SAMS, Se alla människor i Skellefteå 802492-9559 och
Org.nr
Adress:
SAMS skänker underlaget för tidningen Dik Manusch till ovanstående förening.
Ovanstående förening förbinder sig att ha läst överenskommelsen och godkänt den.
Ovanstående förbinder sig att inte skicka vidare materialet till någon annan. Om detta inträffar
avbryter vi samverkan omedelbart.
Bryter föreningen eller någon annan inblandad överenskommelsen eller på annat sätt inte
följer den överenskommelse som är gjord blir ovanstående förening ekonomiskt ansvarig för
de kostnader som kan uppstå.
SAMS och Helen Hugosson Strandemo frånsäger sig allt ekonomiskt ansvar i och med att
tidningsunderlaget övergår till ovanstående förening.
Datum
Ordförande SAMS
Britt-Inger Lundqvist
Ansvarig utgivare
Helen Hugosson Strandemo
Ordförande för ovanstående förening
namn
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards