PRISLISTA RADIOREKLAM

advertisement
 PRISLISTA RADIOREKLAM KOMPLETT För eȽektiva och lönsamma radiokampanjer ● Konceptuell idé och manus av copywriter ● 2 speakers/skådespelare ● Färdiginspelad musik från musikbibliotek ● Avancerad ljudläggning med fritt antal ljudeȽekter ● Får sändas på valfri radiostation under 12 månader ENKEL För mindre radiokampanjer ● Enklare manus ● 1 speaker/skådespelare ● Färdiginspelad musik från musikbibliotek ● Enklare ljudläggning med enstaka ljudeȽekter ● Får sändas på valfri radiostation under 12 månader UPPDATERING Justering av be ntlig produktion ● Copywriter bearbetar be ntligt manus ● 1 speaker/skådespelare ● Får sändas på valfri radiostation under 12 månader Prislistan avser lokal radioreklam, regionala/nationella kampanjer oȽereras. Alla priser angivna exklusive moms. Prislistan gäller från 2017-04-25. Mikael Jisander | MoheȽa AB | Strandvägen 189 | SE-234 32 Lomma | Sweden +46 733 990091 | [email protected] | www.jisander.com 8500 5500 3500 
Download