Dokument

advertisement
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att säkerställa att de biblioteksanställda har rätt
kompetens för att kunna arbeta i framtidens bibliotek.
Biblioteken står inför en strukturell omställning där de ska:




utvecklas som mötesplats
dra fördel av teknisk utveckling
förmedla kunskaper om ny teknik
finns och möta nya målgrupper
Bibliotekens personal ska vara omvärldsorienterad, projekterfaren, kunnig i
sociala medier och mycket annat, som gör att biblioteken är med sin tid.
Projektet ska ge bibliotekspersonalen kunskaper för att möta de nya kraven
från medborgarna och samhället. Man ska skapa en struktur på
arbetsplatsen, som genererar lärande, som tar vara på kunskap och som
utvecklar förändringskompetens. I takt med att arbetslivet förändras allt
snabbare, krävs ett projektorienterat arbetssätt. Det kräver mer kunskap
om processer, uppföljning och om hur utvärdering kan användas för
lärande/kompetensutveckling.
Gemensamt för alla deltagare är att skapa ökad kunskap om jämställdhet,
tillgänglighet och bemötande inom och utom biblioteken.
KUB-projektet kommer att pågå fram till juni 2014. Det berör
bibliotekspersonal i Värmland, Dalarna, Uppsala och Gävleborg. Under
våren 2012 inventeras vilka behov som finns. Det görs genom SWOTanalyser på varje arbetsplats. Det är viktigt att varje enskild medarbetare
gör sin egen utvecklingsplan, en plan som sedan ska matchas med
arbetsplatsens behov.
Under 2012 till 2014 genomförs kompetenshöjande aktiviteter för alla.
Några av deltagarna kommer också att genomföra transnationella
aktiviteter, dvs arbeta med kollegor inom EU. Särskilt intressant är att se
hur man arbetar med tillgänglighet och bemötande.
KUB är ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Värmlands-, Dalarnas-, Gävleborgs- och Uppsala län.
Download