Excel för Office

advertisement
Excel för Office
grundkurs
Mål
Att lära sig hantera Excels grundläggande funktioner såsom att skapa register, göra beräkningar och skapa diagram.
Målgrupp
Förkunskaper
Kurslängd
De som vill lära sig grunderna i
Excel.
Motsvarande Windows (operativsystem), grundkurs.
2 dagar
Arbeta med flera blad
Bladflikar
Infoga blad
Ta bort blad
Flytta och kopiera blad
Flytta och kopiera mellan blad
Formler i tredimensionell kalkyl
Funktioner
Beräkna automatiskt
Infoga funktion
Statistiska funktioner
Logiska funktioner
Kursinnehåll
Hantera en arbetsbok
Backstage-vyn
Skapa ny arbetsbok
Markera celler
Skriva text och tal
Spara arbetsbok
Stänga arbetsbok
Återskapa arbetsbok
Öppna arbetsbok
Redigera kalkyl
Arbetsboksvyer
Förhandsgranska arbetsbok
Skriva ut arbetsbok
Sök och ersätt
Kommentarer
Formler och format
Skapa formler
Formatera tal
Formatera tecken
Textjustering
Kopiera format
Formatera celler
Teman
Rader och kolumner
Utskriftsformat
Sidbrytningar
Skydda celler
Diagram
Vad är ett diagram
Skapa diagram
Redigera diagram
Formatera diagram
Skriva ut diagram
Miniatyrdiagram
Tabeller
Skapa tabell
Redigera tabell
Sortera data
Filtrera data
Verifiera data
Ambit AB
Gustav Adolfs Torg 4
211 39 Malmö
www.ambit.se
Vxl: (+46) 40-626 98 60
[email protected]
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards