Urban Platsinnovation – nu går startskottet för

advertisement
Urban Platsinnovation – nu går startskottet för projektet
Urban Platsinnovation är ett projekt som ska arbeta för att få mer kunskap om
hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och
besökare.
En viktig del av projektet är samverkan mellan deltagande kommuner, lokala
näringslivsorganisationer och forskare.
-
Det finns både kompetens, erfarenhet och engagemang bland alla deltagare. Tanken
är att vi ska lära av varandra för att hitta gemensamma innovativa lösningar, säger Cia
Säll i Lysekils kommun som är projektledare på övergripande nivå.
Planering för kommande arbete
Den 19 till 20 april träffas alla projektpartners för ett första stormöte på Vikarvets museum i
Lysekil.
-
Vi ska samlas för att planera arbetet på övergripande nivå och identifiera vilka styrkor
vi alla kan bidra med, säger Cia.
Nästa steg efter stormötet är att projektparterna börjar planera för lokala aktiviteter utifrån
den övergripande planeringen.
Om Urban Platsinnovation
Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter
kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka
konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att
skapa ett mer levande centrum.
Projektet omfattar Fyrbodals kommunalförbund, Högskolan Väst, Lysekils kommun,
Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt
Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.
Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del
av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.
Ett mer levande centrum är målet med Urban Platsinnovation.
Download