Torsdag 4 juli – Program

advertisement
Torsdag 4 juli – Program
08:00 – 09:00
21 regionala planer för jämställd tillväxt - vad kan du bidra med?
Frukostsamtal
Ett frukostsamtal kring vikten av regionala handlingsplaner för jämställd regional tillväxt.
Kan jämställdhet skapa en ökad regional tillväxt? Aspekter som demokrati,
innovationsförmåga och regional attraktivitet diskuteras. Riksdagsledamöter diskuterar
tillsammans med bland annat Tillväxtverket.
Medverkande: Rosi Hoffer, projektledare för regeringsuppdraget att vara ett nationellt
stöd i regionala jämställdhetsfrågor, Tillväxtverket. Monika Kväl, arbetar tillsammans
med Rosi att vara ett nationellt stöd i regionala jämställdhetsfrågor samt ansvar,
Tillväxtverket.
Facilatorer: Anna-Britta Åkerlind, styrelseledamot, Winnet Sverige. Chatarina
Nordström, styrelseledamot, Winnet Sverige.
Arrangör: Winnet Sverige.
09:00 – 10:00
Hur mäter vi egentligen utveckling? Diskussion mot bakgrund av FN:s
färska millenniemålsrapport
Mot bakgrund av innehållet i FN:s färska statusrapport för millenniemålen diskuteras
frågan om hur vi mäter utveckling. Mäter vi rätt saker? Har vi tillgång till rätt data? Och,
hur kan vi säkerställa att nästa generations utvecklingsmål blir ett användbart verktyg i
kampen mot fattigdomen.
1
Medverkande: Monica Lorensson, UNDP:s nordiska kontor. Annika Söder, chef, Dag
Hammarskjöldfonden. Pernilla Trägårdh, chef för internationella avdelningen, Statistiska
Centralbyrån.
Arrangör: UNDP, Dag Hammarskjöldfonden och Statistiska Centralbyrån.
10:00 – 11:00
Fredsbyggande nu och efter 2015 - Sveriges bidrag till de dubbelt
utsatta
1,5 miljarder fattiga människor lever i sviktande stater och konfliktländer. För att nå
utvecklingsresultat i länder som halkat efter i milleniemålsarbetet har Sverige med en
rad andra länder engagerat sig i en internationellt antagen strategi för freds- och
statsbyggande - ”The New Deal”. Hur bidrar Sverige och vad skiljer New Deal från
andra fredsbyggande strategier? Vilka är FN:s högnivåpanels rekommendationer till
Post-2015 utvecklingsagenda?
Medverkande: Gunilla Carlsson, biståndsminister, Henrik Hammargren, rådgivare på
finansministeriet i Liberia, Sida. Linda Nordin, Svenska FN-förbundet. Urban Sjöström,
biståndschef för Somalia, Sida.
Moderator: Marika Griehsel, journalist.
Arrangör: Folke Bernadotteakademin och Sida.
11:00 – 12:00
Kan vi bara ha EN bild av Afrika?
Svältande barn och primitiva förhållanden är den bild av Afrika som media matar oss
med. I sin utställning, Africa is a Great Country, visar fotografen Jens Assur en ny bild
av ett modernt, urbant och levande Afrika. Varför har vi så svårt att acceptera den nya
bilden?
Moderator: Mats Sundgren, Sida.
Medverkande: Jens Assur, fotograf. Charlotte Petri Gornitzka, Gd, Sida. Marika
Griehsel, journalist. Mats Utas, senior forskare och klusterledare, Nordiska
Afrikainstitutet.
Arrangör: Sida
2
12:00 – 13:30
EUphoria – ett samtal om Europas möjligheter och utmaningar
Europa är en viktig del av Sveriges utrikespolitik, och Sverige är en viktig del av Europa.
Välkommen till en serie högaktuella samtal mellan tre statsråd och gästande EUpolitiker. Vid detta seminarium samtalar utrikesminister Carl Bildt med gäst om Europas
framtid, möjligheter och utmaningar.
Medverkande: Carl Bildt, utrikesminister, UD. Gästande politiker TBC.
Arrangör: UD
13:30 – 14:00
Internationella Stolen
Utfrågning om partiernas utrikespolitik – Jonas Sjöstedt, (V)
Partiledare och ledande företrädare för riksdagens partier utfrågas hur de vill arbeta
med det internationella utvecklingsarbetet, mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt
Sveriges politik för global utveckling.
Utfrågare: Anders Wejryd, ärkebiskop, Svenska kyrkan. Svante Axelsson,
generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen. Lise Bergh, generalsekreterare,
Svenska Amnesty. Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia.
Arrangör: Amnesty, Diakonia, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkans
internationella arbete.
14:00 – 15:00
Den försmådda kontinenten? Sverige och Latinamerika
Sverige hade länge ett starkt förhållande till Latinamerika, baserat på handels- och
företagskontakter, ömsesidig migration, bistånd, och politisk solidaritet. Men inom flera
områden har relationen försvagats. Har andra kontaktytor kommit i deras ställe? Vad vill
Sverige med Latinamerika idag?
Moderator: David Isaksson, Global Reporting.
Medverkande: Maria Christina Lundqvist, chef, UD/Amerikaenheten. Charlotte Petri
Gornitzka, Gd, Sida. Anneli Rogeman, Vd, We Effect. Pierre Liljefeldt, Svenska
institutet. Claes Nordström, landansvarig Latinamerika, Exportkreditnämnden.
Arrangör: Sida och Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.
15:00 – 16:00
Born Creative – Born Global, den nya affärslogiken?
Kulturella och kreativa näringar är på stark frammarsch - i Norden såväl som i resten av
världen. Men de nordiska hemmamarknaderna är begränsade. Är svaret ökad
internationalisering av dessa näringar? För alla? Och, hur främjar vi då den
utvecklingen bäst?
3
Moderator: Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktör, Center for Kultur- og
Oplevelsesøkonomi.
Medverkande: Finn Lauritzen, direktör, Öresundskommittén. Annika Rembe,
generaldirektör, Svenska institutet. Sten Selander, kurator, The Swedish Affär Media
Evolution. Johan Jörgensen, ordförande, Fundedbymecom.
Arrangör: Svenska Institutet och Center för kultur- och upplevelseekonomi, Danmark.
16:00 – 17:00
Utländska akademiker i Sverige – underutnyttjad arbetskraft?
Sverige tar inte vara på sina utländska akademiker. Det årliga utlandstillskottet
motsvarar vad Uppsala universitet examinerar, men invandrade akademiker arbetar ofta
långt under sin kvalifikationsnivå i Sverige. ESF-projektet Nationell Matchning lotsar
utländska akademiker till lediga svenska jobb.
Moderator: John Chrispinsson
Medverkande: Carina Hellgren, utredare, Universitets- och högskolerådet. Caroline
Tovatt, forskare, Linköpings universitet. Soledad Grafeuille, enhetschef,
Arbetsförmedlingen.
Arrangör: Universitets- och högskolerådet.
18:00 – 19:00
Global Bar – Brottsplats: din pensionsfond
Telia utreds för mutbrott och Lundin Petroleum för folkrättsbrott. Bakom bolagen står
ägarna – vi själva! Via staten och våra pensioner. Vilka bolag är okej att äga? Var går
gränsen mellan avkastning och hållbarhet? Och, vem tar ansvar för skador bolagen
orsakat?
Moderator: David Isaksson Vd, Global Reporting.
Medverkande: Carina Lundberg Markow, ansvarig för hållbarhetsfrågor, Folksam. AnnCharlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot och ledamot av näringsutskottet med
ansvar för statliga bolag, (M). Elisabeth Åberg, CSR-utredare, Unionen. Patricia Tobón
Yagarí, människorättsjurist från Colombia.
Arrangör: Global Bar.
4
Download