Utvärdering av Kommunikationstenik MN vt 98:2 - Språk

advertisement
Ht 2007
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum
Lunds universitet
LIVD11 Litteraturvetenskap: Den moderna teatern, grundkurs 30p
Förkortningar
VD 2= Världsdramatik, 2, red. B Lewan (1990)
VD 3= Världsdramatik, 3, red. B Lewan (1990)
VD 4= Världsdramatik 4, red. Lewan & Sjöberg (1999)
MGD= Det moderna genombrottets dramer. Fem analyser, red. Yvonne Leffler, Lund 2004.
I en akt = I en akt. 18 enaktare från Strindberg till van Italie, urval I. Holm (1985)
Andra utgåvor kan naturligtvis också användas.
Delkurs 1: Analys och tolkning (7,5 poäng)
Handböcker, teoritexter
Att granska och diskutera. Dramatikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, Lund 2006
(enligt anvisningar, ca 90 s.)
Heed, Sven Åke, Teaterns tecken, Lund 2002 (115 s.)
Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys. En introduktion, Lund 1999 (184 s.)
Teater 2. Tecken, språk, struktur, red. Ingvar Holm, Lund 1981 (s. 17–79) (63 s.)
452 s.
Exempeltexter
Leffler, Yvonne, ”Den sanna kvinnlighetens konsekvenser i Anne Charlotte Lefflers Sanna
kvinnor”, MGD, s. 45–61. (16 s.)
Loman, Rikard, ”Mamillius, Bergmans vattenstämpel på Vintersagan”, i Avstånd – Närhet.
Ingmar Bergmans Vintersagan på Dramaten, Stockholm: Carlssons, 2005 (s. 165–182.)
(18 s.)
Lyngfelt, Anna, ”Kvinnoroller och språkliga schabloner i Victoria Benedictssons Romeos
Julia”, MGD, s. 77–86. (9 s.)
Perspektiv på Fröken Julie, red. Ulla-Britta Lagerroth & Göran Lindström, Stockholm 1972
(analyser av Järv, Josephson, Gierow) (42 s.)
Sjöberg, Birthe, ”Den dansande övermänniskan. Nietzscheanska tankegångar i teaterföreställningen Lulu”, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge, red. Christina Sjöblad,
Johan Stenström, Mona Sandqvist och Birthe Sjöberg, Lund 1996 (17 s.)
Tjäder, Per Arne, ”Att söka sin glädje – Amalie Skrams Agnete”, MGD, s. 63–75. (12 s.)
114 s.
Totalt 566 s.
Ht 2007
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum
Lunds universitet
Delkurs 2: Dramats och teaterns historia från ca 1850 till 1918 (7,5 poäng)
Handböcker, teoritexter
Pettersson, C-G, Teaterhistoria, Stockholm 1995 (151–202) (52 s)
Att granska och diskutera. Dramatikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, Lund 2006
(läs analyserna av Bergman och Loman) (30 s.)
Tjäder, Per Arne, Fruktan, medkänsla och kritisk distans. Den västerländska dramateorins
historia, Lund: Studentlitteratur 2000 (97–148) (51 s)
Brockett, O.G., History of the Theatre (1987), Boston 1995 (kap. 14 och 15) (90 s.)
___________
ca 223 sidor
DRAMER
Benediktsson, Victoria, Romeos Julia (MGD)
Gregory, Lady Augusta, När månen stiger fram (I en akt)
Ibsen, Henrik, Et Dukkehjem (VD 2)
– Vildanden
Jarry, Alfred, Kung Ubu (VD 2)
Leffler, Anne Charlotte, Sanna Kvinnor (MGD)
Maeterlinck, Maurice, Interiör (I en akt)
Skram, Amalie, Agnete (MGD)
Strindberg, August, Fadren,
– Den starkare (I en akt)
– Mäster Olof
– Fröken Julie (VD 2)
– Ett drömspel (VD 2)
Synge, John Millington, Ritten till havet (I en akt)
Tjechov, Anton, Körsbärsträdgården (VD 2)
– Björnen (I en akt)
__________
ca 700 sidor
Ett antal aktuella pjäser i anslutning till teatrarnas repertoar
Ht 2007
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum
Lunds universitet
Delkurs 3: Dramats och teaterns historia från 1918 till nutid (7,5 poäng)
Handböcker, teoritexter
Pettersson, C-G, Teaterhistoria, Stockholm 1995 (203–300) (97 s)
Sjöberg, Birthe., kap. ”Jean-Paul Sartres Flugorna” och ”Caryl Churchills Top Girls”, i
Dramatikanalys. En introduktion, Lund 1999 (68 s)
Att granska och diskutera. Dramatikanalyser, red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, Lund 2006
(läs analyserna av M. Nilsson, H. Nilsson, Lundin, Nykvist och Sjöberg) (79 s.)
Tjäder, Per Arne, Fruktan, medkänsla och kritisk distans. Den västerländska dramateorins
historia, Lund: Studentlitteratur 2000 (148–232) (85 s)
Brockett, O.G., History of the Theatre (1987), Boston 1995 (kap.16 och framåt, kursivt)
(122s.)
___________
ca 450 sidor
Dramer
Arrabal, Fernando, Picknick på slagfältet (I en akt)
Audiberti, Jacques Oxen och hans kvinnor (I en akt)
Beckett, Samuel, I väntan på Godot (VD 3)
– Akt utan ord (I en akt)
Brecht, Bertolt, Mor Courage och hennes barn (VD 3)
– Regeln och undantaget (I en akt)
Churchill, Caryl, Top Girls (VD 4)
Hare, David, Utmanarna (VD 4)
Ionesco, Eugène, Jacques eller Underkastelsen (I en akt)
Italie, Jean-Claude van, Motell (I en akt)
Jones, LeRoi, Tunnelbanan (I en akt)
Koltès, Bernard-Marie, I bomullsfältens ensamhet (VD 4)
Lagerkvist, Pär, Himlens hemlighet (I en akt)
Lorca, Federico García, Blodsbröllop (VD 3)
Lugn, Kristina, Idlaflickorna (VD 4)
Lysander, Per & Osten, Suzanne, Medeas barn (VD 4)
Müller, Heiner, Hamletmaskinen (VD 4)
Norén, Lars, Natten är dagens mor (VD 4)
O’Neill, Eugene, Hughie (I en akt)
Pinter, Harold, Mathissen (I en akt)
Pirandello, Luigi, Sex roller söker en författare (VD 3)
– Mannen med blomman i sin mun (I en akt)
Ht 2007
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum
Lunds universitet
Sartre, Jean-Paul, Flugorna (VD 3)
Thomas, Dylan, Återkomsten (I en akt)
Weiss, Peter, Jean Paul Marat förföljd och mördad så som det framställs av patienterna på
hospitalet Charenton under ledning av Herr de Sade (VD 3)
Williams, Tennessee, Utdömd egendom (I en akt)
__________
ca 700 sidor
Ett antal aktuella pjäser i anslutning till teatrarnas repertoar
Delkurs 4: Från text till föreställning, 7,5 högskolepoäng
Handböcker, teoritexter
Fahlgren, Margaretha, ”Språk och drift i August Strindbergs Fröken Julie”, MGD, s. 11–25.
(14 s.)
Forsås-Scott, Helena, ”Språk och spel i Henrik Ibsens Hedda Gabler”, MGD, s. 27–43. (16 s.)
Loman, Rikard, ”Shakespeare i översättning”, och ”Vintersagans scenografiska rum”, i
Avstånd – Närhet. Ingmar Bergmans Vintersagan på Dramaten, Stockholm: Carlssons,
2005 (s. 54–98) (45 s.)
Marsh, Nicholas, Shakespeare: The Tragedies, Analysing texts, New York 1998 (Hamlet:
analyserna av dramats öppning, slut och sociala värld) (s. 7–12; 34–37; 95; 101–106)
(16 s.)
Perspektiv på fröken Julie, 1972, s. 153–172, (19 s.)
Shiach, Don, From Page to Performance, Cambridge 1995 (140 s.)
Teater 1. Polemik. Teorier. Manifest, red. Ingvar Holm, 1970 (Läs: Ibsen, Zola, Strindberg,
Craig, Meyerhold, Brecht, Sartre, Brook), s. 75–257 (53 s.)
Teater 2. Tecken. Språk. Struktur, red. Ingvar Holm, 1981, s. 83–222 (139 s)
________
442 s.
DRAMER
I en akt (används som arbetsbok i eventuella gruppövningarn)
Ibsen, Henrik, Hedda Gabler
Lagerkvist, Pär, Den svåra stunden (Tunneln)
–
Himlens hemlighet
Shakespeare, William, Köpmannen i Venedig och Hamlet
Ht 2007
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum
Lunds universitet
Strindberg, August, Fröken Julie
andra dramer kan tillkomma vid gruppövningarna och produktionsanalyserna
TV-TEATER OCH FILM
Fröken Julie
Tunneln
Hamlet (regi: Holm)
Hedda Gabler
Shylock
andra inspelningar kan tillkomma om lektionerna kräver det.
Download