de okända ögonbesvären

advertisement
DE OKÄNDA
ÖGONBESVÄREN
FAKTA OM BLEFARIT, MGD OCH KONJUNKTIVIT
ETT PRESSMATERIAL FRÅN THÉA
Presskontakt: Eric Iwar, affärsområdeschef Sverige Théa Nordic.
Mobil: 070-333 73 66, e-post: [email protected]
 Inledning
Vad beror egentligen vanliga ögonbesvär på – och vad kan man göra åt dem? Här
presenterar vi tre vanliga ögonproblem som det sällan pratas om – blefarit, MGD och
konjunktivit.
 Blefarit
Om besvären
Blefarit innebär inflammation i ögonlockskanterna. Det finns två former av blefarit –
främre och bakre. Främre blefarit beror ofta på bakterier. Den påverkar ögonfransarna och
huden ovanför och ger upphov till var och skorpbildningar i ögonfransarna. Bakre blefarit
har sitt ursprung på insidan av ögonlockskanterna. Där sitter små körtlar (Meiboms
körtlar) som vid normal funktion producerar fett som hjälper till att smörja ytan av ögat
och ögonlocken. Tilltäppta körtlar irriterar ögonlockskanterna och bakterier får lättare att
frodas.1 Tillståndet kallas MGD – Meibomian Gland Dysfunction – och presenteras närmare
under nästa rubrik.
Symtom
Vanliga symtom vid blefarit är sveda, skav och klåda och ögonen kan kännas torra och
grusiga samtidigt som de rinner. Vid blefarit är båda ögonen påverkade i någon
utsträckning och ögonlockskanterna blir rodnade och svullna. Besvären brukar vara
långvariga och återkommande.2
Behandling
Vid blefarit rekommenderas sterila våtservetter för daglig rengöring av ögonlocken och
huden kring ögonen. Känns ögonen torra kan tårersättningsmedel som Thealoz Duo lindra.
När egenvård inte är tillräckligt kan medicinsk behandling behövas.
Blephaclean – god ögonlockshygien med kliniskt bevisad effekt
Blephaclean sterila våtservetter är framtagna i samarbete med ögon- och hudläkare för att
underlätta daglig rengöring av ögonlocken. Blephaclean våtservetter är helt fria från
konserveringsmedel och hjälper till att lösa upp var och krustor. Dessutom innehåller de
återfuktande och mjukgörande ämnen samt ingredienser som reglerar
talgkörtelproduktionen och verkar antimikrobiellt.
Blephaclean rekommenderas bland annat för personer med:
 Blefarit
 MGD och torra ögon
 Konjunktivit
 Kladdiga ögon (vid t ex allergi, infektioner m.m.)
 Före ögonkirurgi (enligt läkares anvisningar)
1
2
http://www.sankterik.se/sv/sjukdomar-och-besvar/ogonsjukdomar/ogonlocksinflammation-blefarit/
http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Ogonsjukdomar/Riktlinjer-for-behandling-av-blefarit/
2
 MGD (Meibomian Gland Dysfunction)
Om besvären
På insidan av ögonlockskanterna sitter ett trettiotal små körtlar – Meiboms körtlar. När de
fungerar som de ska producerar de fett som hjälper till att smörja ögats yta och
ögonlocken. Vid MGD – Meibomian Gland Dysfunction – har körtlarna blivit tilltäppta och
förmår inte att förse tårfilmen med fett. Då förändras lipidskiktets sammansättning och
tårfilmen blir instabil. När avdunstningen av tårvätskan ökar så ökar även risken för torra
ögon. MGD är den vanligaste orsaken till torra ögon.
Symtom
Vanliga symtom är ögonirritation, klåda, sveda, rinnande ögon och suddig syn. Man kan ha
sekret i ögonfransarna och få svårt att öppna ögonlocken.
Behandling
Tilltäppta körtlar irriterar ögonlockskanterna och kan bli grogrund för bakterier. Målet
med behandlingen vid MGD är att förbättra flödet av sekretion från Meiboms körtlar, vilket
leder till normal tårfilmsstabilitet.3 Två av tre personer med torra ögon behöver daglig
rengöring av sina ögonlockskanter för att körtlarna ska kunna producera det lipidskikt
som utgör grunden för en stabil tårfilm. Blephaclean våtservetter rekommenderas för den
dagliga ögonhygienen vid MGD. Tårersättningsmedel i form av ögondroppar, som Thealoz
Duo, rekommenderas också. I vissa fall kan antibiotikabehandling behövas.
 Konjunktivit
Om besvären
Konjunktivit kallas i dagligt tal för ögoninflammation. Det är en av våra vanligaste
ögonsjukdomar. Vid konjunktivit har ögats bindehinna blivit inflammerad. Bindehinnan är
en genomskinlig slemhinna som täcker ögats yta och insidan av ögonlocken. Konjunktivit
orsakas oftast av en bakterie- eller virusinfektion, men kan också uppkomma på grund av
allergi eller att man fått partiklar i ögat. Vanligtvis drabbar konjunktivit båda ögonen.
Symtom
Vid konjunktivit kan man uppleva klåda, skav, sveda och gruskänsla. Det är också vanligt
med röda ögon, i synnerhet i ögats kanter. Variga och klibbiga ögon, särskilt på natten, är
också ett vanligt symtom. Inte sällan drabbas man i samband med förkylning.
Behandling
Vanligtvis läker infektionsorsakad konjunktivit av sig själv och egenvård brukar vara
tillräckligt. Men vad ska man tänka på? Till att börja med är det viktigt att regelbundet
skölja bort var som torkat in kring ögonen. Man bör även tvätta händerna ofta och noga för
3
Qiao, J. and Yan, X. Clin Ophthalmol. 2013; 7: 1797–1803.
3
att undvika kontaktsmitta, handsprit rekommenderas. Att avstå från att bära kontaktlinser
är också ett gott råd. Denna grundläggande behandling rekommenderas oavsett om
konjunktiviten beror på en virus- eller bakterieinfektion.4 Vid konjunktivit kan man med
fördel förenkla den dagliga rengöringen av ögonen med hjälp av Blephaclean våtservetter.
Då konjunktivit orsakas av bakterier kan man i en del fall behöva medicinsk behandling i
form av antibiotika. Man kan också behöva symtomlindrande behandling.
Klamydiainfektion kan orsaka ögoninflammation och behöver alltid behandlas med
antibiotika.5
 När ska man söka hjälp?
Hur vet man om man behöver söka doktor för sina besvär? Vårdguiden 1177
rekommenderar att man vänder sig till vårdcentral eller akutmottagning vid:






Plötslig synförändring
Ögonrodnad i kombination med synförändring
Ögonrodnad i kombination med blåsor i ansiktet
Ljuskänslighet
Värk i ögat
Skräp i ögat som man inte lyckas skölja bort på egen hand
Man kan även vända sig till vårdcentral vid:
 Varbildning i ögat som inte minskat inom tre till fyra dagar
 Besvär som inte ger med sig efter en veckas egenvård
Skulle synen försämras långsamt bör man vända sig till sin vårdcentral eller en optiker.6
 Om Théa
Théa är ett oberoende läkemedelsföretag specialiserat på forskning, utveckling och
kommersialisering av ögonprodukter utan konserveringsmedel. Våra rötter sträcker sig till
1871 och vi bedriver forskning och utveckling inom ögats alla terapiområden. Allt vi gör
bygger på insikten om att allt går att förbättra och förenkla. Vi finns representerade i 65
länder. Vårt nordiska huvudkontor ligger i Örebro.
Besök vårt pressrum
Pressmaterial och högupplösta bilder för media finns att ladda ner i pressrummet på
MyNewsdesk www.mynewsdesk.com/se/thea eller under ”Press” på vår hemsida
www.thea-nordic.se
http://www.janusinfo.se/behandling/expertradsutlatanden/ogonsjukdomar/behandling-av-infektionsutlost-konjunktivit/
http://www.netdoktor.se/ogon/artiklar/ogoninflammation/
6 http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Roda-ogon/
4
5
4
Download