stammen - Pedagog Stockholm

advertisement
Det var en gång ett ekollon…
Om hur ett träd växer upp
Hej!
Lilleman Ek här.
Jag kommer från en stor
och ganska Men
gammal
hurek.
kan ett litet
Och tänka sig,
den har
ekollon
bli en jättestor
vuxit fram urek?
ett litet
ekollon som jag!
Det
Allt
är
liv stammen
behöver:
och
I ekollonet
finns
en liten
En liten rot
sticker
bladknoppar
som tittar
”matsäck”
(frövita)
som
fram ur skalet
och
vill
fram!
•luft
räcker
det skaför
växaför
neratt
i jorden
•vatten
börja
hända
något
att hålla
fast
fröet.
Det
•värme
växer
och
och
ljus
växer.
därinne.
Både
•mat nere i jorden och
Snart börjar det hända
ovanför.
Det
växer
och knakar
saker
ovanför
jordenså
attockså…
skalet spricker!
Eken
fortsätter
För att
skyddaatt
sig
Stammen
blir
hårdare
växa
på
mot och
djur,ungefär
svampar,
och
kraftigare.
sin
femtioårsdag
torka
och kyla växer
börjar
blomma
det tillden
en att
yttre
hud –
och
kan få egna
barken.
ekollon.
Innanför den finns
veden.
Det gäller att klara sig
när kylan kommer
också…
Vad händer med
vattnet, värmen, ljuset,
luften och maten på
vintern?
Hur klarar sig trädet
då?
Länkar
• http://kulturpool.se/skogsliv/
• http://naturskolan.lund.se
Klicka på naturskoleblad i vänsterspalten.
• http://natur.pedc.se
Malmö naturskola
Källor
• Samtliga bilder är tecknade eller fotograferade av Catarina
Enderlein och är använda med hennes tillstånd.
Download