Stammen - Laholms kommun

advertisement
Stammen
Barn- och tonårsverksamheten »Stammen«
är en gruppverksamhet för barn i familjer
med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.
Stammen vill ge barn och tonåringar möjlighet att:
• träffa andra i samma situation
• lära sig att det inte är barnets fel att
föräldrarna mår dåligt
•lära sej om alkohol, droger,
psykisk sjukdom och våld
• dela sina tankar och känslor med andra
Arbetsmetoden vi använder bygger på CAPT
(children are people too) för barn 7-12 år, samt
TAPP (teen age power program) för tonåringar.
Det är en pedagogisk gruppverksamhet, där barn
och tonåringar får tillfälle att uttycka sina känslor
och stärka sin självkänsla genom lek, bild, sagor,
drama och samtal.
Vi träffas regelbundet en gång i veckan under 2
timmar i 16 veckor. Verksamheten är förlagd efter
skoltid. Varje gruppträff utgår från ett visst tema
och är anpassad efter åldersgruppen. Vi kan även
erbjuda barn och ungdomar enskilda samtal t.ex.
krissamtal när det förekommit våld i familjen.
adress:
Familjeenheten
Tivolivägen
312 30 Laholm
Här håller vi till:
Alla känslor är okej!
• arg
• ledsen
• glad
• förvirrad
• rädd
Du är unik och värdefull.
Det är inte ditt fel.
Det finns hopp!
Du har rätt att må bra!
Vi som arbetar på Stammens barn- och
tonårsverksamhet är:
Ola Brandt, ungdomsrehabiliterare
[email protected]
Susanne Larsson, ungdomsrehabiliterare
[email protected]
Vill du veta mer, ring oss på telefon:
0430/155 24 eller 0430 /159 86.
Stammen tillhör Familjeenheten, som är en behandlingsverksamhet i öppenvård inom sociala verksamheten, Resurscentrum Laholms kommun för barn
0 - 18 år och deras familjer.
Download