EVA Charlotte LINDAHL född 8 april 1935 död 28 juli 2014

EVA Charlotte LINDAHL
född 8 april 1935
död 28 juli 2014.
Jobbade som skolkamrer. Hon anställdes vid Vilhelmina Kommun direkt efter sin utbildning
och var kommunen trogen fram till sin pensionering.
Hon var vår kulturperson med bredd, ägde stark känsla för Kultur och Ideologi och var
flexibel och handlingskraftig utan större väsen.
Hennes vilja var, att få oss Vilhelminabor att uppleva Konst, Teater, Dans, Musik och Film
med klass. Själv älskade hon Kulturell Skönhet och omgav sig med allsköns tjusiga saker i
hemmet.
Hon var stödjande i det mesta som hon ansåg vara väsentligt, genom besök, köp,
prenumerationer och ideellt arbete: Till Hemslöjden, GALLERI 88, Filmstudion, Riksteatern
samt flera organisationer för människor som far illa ute i Världen.
Samt var med stor noggrannhet den ständige sekreteraren i många sammanhang, både
politiskt och kulturellt.
Hon hade genom tiderna, aktivt engagemang i Kulturnämnden, Ricklundstiftelsen,
Riksteatern, Filmstudion, Vilhelmina Konstförening, medlem i Lappmarkens Släkt &
Bygdeforskare, Bernhard Nord Sällskapet. Fotoarkivet var mycket viktigt för henne.
Hon var medlem i Socialdemokraterna i många år och var en tid ordinarie ledamot i
Kommunikationsnämnden och Kulturnämnden.
(Bilderna publicerade i VK.)