Psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

advertisement
Psykisk funktionsnedsättning och
psykisk ohälsa
Här hittar du information om
verksamheter i Vilhelmina som stödjer,
hjälper och underlättar vardagen för dig som har
någon psykisk funktionsnedsättning eller
psykisk ohälsa.
Här finns telefonnummer, adresser och
webbadresser som kan vara bra att ha när
du behöver hjälp.
(länkar till rubrikerna)
Informationsguide om stöd och hjälp till
dig med psykisk ohälsa
Personligt ombud
Psykiatri-samordnare
Solsidan
Download