Individer och grupper
Samhällskunskap åk 5 ht 2015
De stora frågorna i denna kurs:

Varför lever vi tillsammans?

Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i
samhället?

Hur har familjen, skolan och samhället förändrats?

Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn
få?

Vad är mobbing och nätmobbing?
Frågor att fundera på efter vi läst
texten på sidan 34 i Upptäck samhälle

När passar det bäst att vara ensam

I vilka olika grupper ingår du?

Har vi samma roll i varje grupp, eller skiftar det?

Hur då?

Varför?
Vad betyder begreppen?
familj, individ, grupper, jämställdhet, sociala skyddsnät, diskriminering,
skolplikt, likabehandlingsplan, psykisk mobbing, verbal mobbing, fysisk
mobbing, värdering, Barnkonventionen, gifta, sambo, homosexuell,
tingsrätt, gemensam vårdnad, läroplanen LGR 11
Orsaker och konsekvenser
Orsaksfrågor
Konsekvensfrågor
Vad kan orsaken vara till att:
Vad kan konsekvenserna bli av att…:

Människor har valt att leva
tillsammans i familjer och
samhällen?

Vuxna skiljer sig?

Barn i Sverige måste gå i skolan?

Barn mår dåligt?

Vi lever i familjer och samhällen?

Barn i Sverige måste gå i skolan?

Papporna är hemma mer när
barnen är små i dag jämfört med
hur det var för 50 år sedan?
Sidorna 36-39
Titta på bilderna och läs rubrikerna:
Vad tror du att dessa sidor handlar om?
Vad vet du redan om detta?
Vilken fråga skulle du vilja veta svaret på redan nu?
Sidorna 40-41
Titta på bilderna och läs rubrikerna:
Vad tror du att dessa sidor handlar om?
Vad vet du redan om detta?
Vilken fråga skulle du vilja veta svaret på redan nu?
Sidorna 42-46
Titta på bilderna och läs rubrikerna:
Vad tror du att dessa sidor handlar om?
Vad vet du redan om detta?
Vilken fråga skulle du vilja veta svaret på redan nu?