välja bilder och kombinera den med ord

advertisement
En bild talar också ett språk, men bilder som inte har ett tydligt symbolspråk kan vara
svåra att tyda – som avsändaren vill – om man inte hjälper läsaren på traven.
Ät gröt så blir du stor och stark!
Life is tough but so are you!
Mobbing slutar här!
I reklamens värld handlar det ofta om att kombinera bild och text, ibland i oväntade
kombinationer, för att skapa effekter som sticker ut så att mottagarnas intresse väcks.
Nu ska du välja bilder och kombinera den med ord – antingen som ett reklaminslag eller för
att sända ett budskap. Se de tre exemplen ovan. Även du ska lämna in tre kombinationer, med
du behöver inte använda samma bild för alla som exemplet visar.
I uppgiften ingår även en så kallad ”pitch”, en kort presentation som förklarar din idé. Du ska
alltså resonera kring ditt val av kombination. Du ska skriva en pitch till två av dina bilder.
Se exempel på nästa skylt.
Life is tough but so
are you!
Bilden till vänster visar ett barn med armarna i
kors, precis som om barnet visar motstånd. Barn
kan känna sig små och sårbara. Ibland hamnar de i
situationer där de kan uppfatta sig vara i underläge.
Då kan det vara skönt att veta att man har en inre
styrka. De muskulösa armarna är tecknade. Precis
som en superhjälte kan gömma sig i en vardaglig
person kan barn ha dolda styrkor. Armarna är
ritade på något som liknar en gammal skoltavla.
Kanske är det i skolan som barnet är behöver vara
extra stark. Kanske är det en vardagshjälte som
stoppar mobbing eller kanske behöver barnet
skydda sig själv och då kan vissheten om den inre
styrkan göra att barnet vågar ta itu med det
obehagliga.
Download