Uppgifter för kundvalskatalog för sysselsättning
för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Fyll i era uppgifter under rubrikerna nedan. Maila därefter in uppgifterna till
[email protected]. Hon kommer att lägga in era uppgifter i en kundvalskatalog
som handläggarna sedan visar för brukarna. Tänk på att hålla det kort, cirka en sida, max två. Har
ni frågor kan ni ringa Susanne Bergenheim på 0340-885 48. Från det att underlaget mailas in tar
det cirka tre dagar innan det kan finnas i kundvalskatalogen. Tänk på att hålla er till rubrikerna
nedan, det är endast dessa som tillämpas för att få jämförbarhet.
Företagets namn
Kort beskrivning av företaget (3-4 meningar med en övergripande beskrivning)
Vi erbjuder följande sysselsättning/arbetsuppgifter
Vår målsättning med att vara utförare inom sysselsättning
Vår kompetens
Övrigt
Adress
Kontaktperson