date thai ladies in uk

advertisement
Publicera användbar information
Erik Geijer
tydligare.se
Internetdagarna 2006-10-25
Allt fler blir publicister
➲
➲
Alla som har en webbplats eller ett
intranät
Allt fler medarbetare
”Informationsägare”
Webmaster bottleneck
Ger helt nya möjligheter
●
●
●
●
●
Hur motivera folk?
Hur styra?
Cms/publiceringsverktyg
●
●
Löser inte problemen av sig själva
Vad vill era besökare ha?
➲
➲
➲
➲
➲
➲
...vet ni inte det så misslyckas ni
Utgå från surfarens mål, och anpassa
er information därefter
...sedan kan ni ”sälja in” något extra
Försök se er webbplats ”utifrån”
Folk vill ofta ha konkreta besked
De utgår från sina behov, inte vad ni
tycker är viktigt
Det är sällan värt besväret
➲
Folk är normalt på fel webbsida
●
●
➲
➲
➲
De kollar snabbt och drar sedan vidare
8-10 sekunder
När man surfar är man otålig
”Folk får väl anstränga sig lite”
”Tvinga mig inte att tänka”
Vanliga brister i webbinfo
➲
Informationen saknas
●
➲
➲
➲
Det är fel information som är publicerad
Informationen går inte att hitta
Informationen är obegriplig eller
avskräckande
Strukturen är byggd ”inifrån”
Anpassa information till nätet
➲
Folk läser inte, de skumläser
Ta reda på vad de letar efter
●
●
Lyft fram det
Olika sätt att lyfta fram information
●
●
●
●
●
●
●
●
Inledande sammanfattning
Faktarutor
Fetstil
Mellanrubriker
Listor
Blankrader
Nytt stycke för varje ny upplysning
Rubriker, rubriker, rubriker
➲
Rubrikerna blir mycket viktigare
●
➲
Rubrikerna måste stå för sig själva
●
➲
...eftersom de fungerar som länkar
De har inte längre stöd av en massa annat
Land Rover-rubriker, inte Ferrarirubriker
Nya läsare
➲
➲
➲
➲
➲
Många av läsarna har helt andra
kunskaper och attityder
Texterna behöver ofta kompletteras
Vilka kunskaper förutsätter ni?
Vilka attityder?
Texterna ligger kvar länge på nätet
Att skriva för nätet
➲
➲
Det viktigaste först
Skriv kort
●
●
➲
➲
➲
Jobbigt att läsa på bildskärm
...och otrevligt
Hitta kärnan: vad är viktigast?
Titta på varje sida, varje ord, varje
upplysning: kan jag ta bort detta?
Onödiga tumregler
●
●
Hälften bort
Max en eller två skärmbilder
Skippa reklamsnacket
➲
Folk läser mer kritiskt på nätet
●
●
➲
➲
...de måste
Det är mycket lätt att tappa
trovärdigheten
Reklam ökar läsmotståndet
Det låter som reklam även om ni vet
att det är sant
Bilder på nätet
➲
➲
➲
➲
Spelar en annan roll än på papper
På papper tittar folk först på bilden
På nätet är det tvärtom
Kraven på bilder är högre på nätet
●
●
➲
➲
➲
Förminska dem
Beskär
Nätbilder kan ge utmärkt information
Kan göra det lättare att hitta
Animationer kan förklara
Testa om era grejor fungerar
➲
➲
➲
➲
➲
Begriper folk era texter?
Hittar de vad de letar efter?
Klarar de att beställa/boka...?
Folk är olika
Testa med användare
Arbeta med användbarhet
➲
Tänk på användbarhet tidigt
●
●
➲
➲
➲
Gärna fortlöpande
Det är billigare att ändra tidigt
Ställ tydliga krav på användbarhet
Ni kan mycket själva
...även om konsulter kan göra
nytta
Publicera användbar information
Erik Geijer
tydligare.se
Internetdagarna 2006-10-25
Download