elevversion VÄRLDSKRIG 2

advertisement
ELEVER - INSTRUKTIONER VÄRLDSKRIG ao5
år 7-8
ARBETSOMRÅDE:
Vi ska arbeta med världskrigen (första och andra världskriget) och de idéer och händelser som
ligger till grund för att det blir krig. Mål och innehåll läser du mer om på hemsidan.
Här får du instruktioner om arbetsuppgiften.
SLUTPRODUKT
Varje studiegrupp kommer att samla artiklar till en e-tidning.
Varje tidning ska innehålla följande ämnen:

första världskriget,

mellankrigstiden,

nazismen,

förintelsen,

andra världskriget,

judendom

en engelsk artikel

en NO-artikel.
LOGGBOK:
Du samlar alla dina artiklar och anteckningar i din loggbok.
Där skriver du även funderingar och reflektioner om filmer, genomgångar eller andra aktiviteter
som du är med om.
Det är viktigt att du reflekterar över vad du lär dig och vad du är med om under arbetsområdet.
Loggboken skapas enligt mall på hemsidan.
1
ELEVER - INSTRUKTIONER VÄRLDSKRIG ao5
år 7-8
MUNTLIGT PROV I SO:
Studiegruppen kommer att ha muntligt prov på de rubriker (ämnen/händelser) som man fått
tilldelat sig.
Provet sker i studiegruppen tillsammans med Janne eller Heidi som kommer att ställa frågor och
samtala om de rubriker som gruppen arbetat med.
Muntliga provet kommer att ta ungefär 45 minuter. Om man är sjuk eller av annat skäl missar
gruppens prov kommer det att vara ”uppsamlingsprov” efteråt.
Proven kommer vara under 4-5:veckan av temat. Du får information om när i god tid!
Provet är obligatoriskt för att få betyg på arbetsområdet!
TIDSLINJE:
Varje studiegrupp skapar en tidslinje med alla sina viktiga händelser.
Tidslinjen ska ritas med rätt proportioner (varje år lika långt etc.) Den ska täcka hela tiden från
1900 till 1950. Använd A3-papper som ni klipper och klistrar ihop till tydliga tidslinjer med
årtal, decennium mm.
Varje händelse som ni arbetar med ska sättas in på rätt plats i tidslinjen, tillsammans med
bilderna från ”brainstormen” i början.
E-TIDNINGENS RUBRIKER
Varje studiegrupp får ett antal rubriker (minst en rubrik/epok/ämne) som de ska arbeta med.
Ni arbetar gemensamt och skriver samtliga en artikel/utkast om varje rubrik som sedan
publiceras.
När ni skriver och arbetar med samma ämnen kan jämföra hur man på olika sätt kan berätta om
samma händelser. Ni kan även ge varandra feedback och goda råd.
Rubrikerna kommer att ligga till grund för ert muntliga prov i SO (se nästa rubrik).
Alla rubriker kommer att skrivs enligt instruktioner där man arbetar med olika texttyper. Alla
artiklar ska skrivas i presens (dvs som att du är på plats då det händer).
Rubrikerna fördelar läraren!
2
ELEVER - INSTRUKTIONER VÄRLDSKRIG ao5
år 7-8
RUBRIKER ATT ARBETA MED:
Första världskriget
Länkar till fakta: SvD, film, film 2,
1. 1914 Kronprins Franz Ferdinand skjuten i Sarajevo
2. 1914 Svarta handen ansvariga för mordet på Franz Ferdinand
3. 1914 Pakter i Europa bakom krigets utbrott
4. 1919 Freden i Versailles
Mellankrigstiden
Länkar till bra fakta om ämnet: So-rummet, om Adolf Hitler, Mellankrigstiden på elva minuter
1. 1920-talet Ekonomiska krisen slår hårt mot Tyskland - Hyperinflation i Tyskland
2. 1920-1930-talet Dolkstötslegenden (länk till fakta)
3. 1929 Börskrasch – en händelse i USA som påverkar Europa
4. 1933 Adolf Hitler tar makten i Tyskland (Länk till fakta)
Andra världskriget
Länkar till fakta: Vägen till andra världskriget, historien om andra världskriget, Hitlers
självmord , tio minuter film om andra världskriget och viktiga händelser och följder.
1. 1939 Tyskland invaderar Polen – Det är krig!
2. 1941-43 Tyskland anfaller Sovjet och förlorar!
3. 1944 Dagen D – Hitlers arméer besegras!
4. 1945 Slutet för Hitler och det Tyska riket– självmord i bunkern!
Nazismen
Länk till fakta: Expo om nazism, rasbiologi
1. Nazismens idéer och tankar om ras mm
2. Nazisternas bödlar
3. Nürnberglagarna
4. Adolf Hitler, mannen bakom nazismen.
3
ELEVER - INSTRUKTIONER VÄRLDSKRIG ao5
år 7-8
Förintelsen
Länk till Om detta må ni berätta… där du hittar mycket bra fakta och kortare filmer.
1. 1940 Ghetton bildas
2. Den slutgiltiga lösningen
3. Rapport från koncentrationslägret
4. 1938 Kristallnatten (länk till So-rummet och bra artikel om ämnet)
5. Inte bara judar i förintelselägren (Romer och homosexuella mfl avrättas också)
Judendomen
Länkar till fakta: Från vår hemsida, So-rummet om judendom
1. Detta är judendomen?
2. Därför valde Hitler ut judarna som sin främste fiende!
3. Judendomen år 2000
4
ELEVER - INSTRUKTIONER VÄRLDSKRIG ao5
år 7-8
NO/TK
1. Moderna vapen (första världskriget)
2. Moderna vapen (andra världskriget)
3. Så här fungerar en atombomb
4. Doktor Mengeles experiment i Auschwitz
5. Konsekvenserna av bomben i Hiroshima
6. Tyska bomber och teknik
5
Download