Här hittar du LPP till arbetsområdet "Rymden"

advertisement
LPP fysik år 6 vt-17
Rymden
Universum är stort, tyst och kallt. Där finns galaxer,
stjärnor, planeter och gasmoln. Människan har alltid
blickat upp mot himlen och grubblat över universums
alla gåtor.
Efter det här arbetsområdet ska du ha kunskap om:








Hur du söker naturvetenskaplig information och använder olika källor
Hur du för enkla resonemang om informationen och källornas användbarhet
Hur du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och
presentationer
Hur de olika världsbilderna har förändrats genom tiderna
Några olika himlakroppar i universum
Hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra och hur dag, natt, månader
och årstider uppkommer
Hur man har kunnat mäta tid, från solur till atomur
Människan i rymden och användningen av satelliter
Bedömning:
E
Faktasök
Källkritik
Presentation
Beskriva och
förklara med
begrepp
C
A
Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och
använder då olika källor
Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och
använder då olika källor
Eleven kan söka
naturvetenskaplig
information och
använder då olika källor
och för enkla
resonemang om
informationens och
källornas användbarhet.
och för utvecklade
resonemang om
informationens och
källornas användbarhet.
och för välutvecklade
resonemang om
informationens och
källornas användbarhet.
Eleven kan använda
informationen i
diskussioner och för att
skapa texter och andra
framställningar med viss
anpassning till
sammanhanget.
Eleven kan använda
informationen i
diskussioner och för att
skapa texter och andra
framställningar med
relativt god anpassning
till sammanhanget.
Eleven kan använda
informationen i
diskussioner och för att
skapa texter och andra
framställningar med god
anpassning till
sammanhanget.
Eleven beskriver och ger
exempel på
himlakroppars rörelser i
förhållande till varandra
och för enkla
resonemang om hur dag,
natt, månader och
årstider uppkommer.
Eleven förklarar och
visar på samband kring
himlakroppars rörelser i
förhållande till varandra
och för utvecklade
resonemang om hur dag,
natt, månader och
årstider uppkommer.
Eleven förklarar och
visar på mönster i
himlakroppars rörelser i
förhållande till varandra
och för välutvecklade
resonemang om hur dag,
natt, månader och
årstider uppkommer.
Anette Hagman 2017-03-07
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards