Ämnesplanering Fysik 9A v4 (32 kB, doc)

advertisement
Astronomi- världsrymden: Pedagogisk planering 9A vecka 4 2016
Mål
Utveckla kunskaper om himlakroppar och universum.
Läroplan fysik årskurs 7–9
• Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
• Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
• Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem, galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
•De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner
med koppling till fysik.
Det som kommer bedömas är:
- din kunskap om solsystemets uppbyggnad och de olika typer av objekt det består av.
- din förmåga att förklara hur de olika objekten påverkar varandra och vilka fenomen
vi kan se som beror på objektens rörelser.
- din kunskap om universums uppbyggnad och de olika typer av 'objekt' det består av.
- din förmåga att jämföra några teorier om hur universum uppstod och hur det kommer
sluta.
Prov fredag 29 januari
Efter den här ämnesveckan ska du:
Känna till världsuppfattningen genom tiderna.
Känna till hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande och påverkar varandra.
Kunna förklara hur olika årstider uppkommer.
Kunna förklara uppkomsten av ebb och flod, springflod och nipflod med
utgångspunkt från solens och månens rörelser.
Kunna förklara hur sol- och månförmörkelse uppstår.
Känna till något om solsystemets olika planeter och dess uppbyggnad.
Känna till något om planetsystemets mindre kroppar som kometer, meteoriter,
meteorer och meteoriter.
Känna till något om universums historia och dess öde.
Känna till något om solens utveckling
Veta hur energin alstras i en stjärna.
Känna till hur stjärnans färg beror på yttemperaturen.
Känna till något om stjärnor och stjärnbilder.
Känna till något om svarta hål.
Känna till något om galaxer och nebulosor
Undervisning:
Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde vecka 4. Vi kommer att ha lärarledda
genomgångar, filmer från Sli om astronomi, enskilt arbete och muntliga presentationer.
Vi använder boken spektrum fysik kapitel 1 och 12
Länk till ljudboken:
https://digitalt.liber.se/ljudmaskin/#/spektrum_fysik
Kunskapskrav för betyget E
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss
del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan
använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner för att skapa enkla texter och
andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven har grundläggande kunskaper
om fysikaliska sammanhang som universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge
exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Kunskapskrav för betyget C
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner för att skapa
utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang som universums uppbyggnad och utveckling
och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av
fysikens begrepp, modeller och teorier.
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och
väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan
använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner för att skapa välutvecklade texter och
andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven har mycket goda kunskaper
om fysikaliska sammanhang som universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens
begrepp, modeller och teorier.
Download