Organisation - Danderyds sjukhus

advertisement
danderyds sjukhus
Organisation
Styrelse
Verkställande direktör
Stödfunktioner
Chefläkarfunktioner
• Kvalitet och verksamhetsutveckling1
Vd-assistent
Ekonomi
Ekonomi
• Patientsäkerhet2
• Programkontor3
HR5
Kommunikation
Sjukhusgemensam service6
Press och PR
FoUU –
Forskning, utveckling och undervisning
Uppföljning och analys4
Verksamhetsområden
Akutsjukvård
Kirurgi och
urologi
Anestesi- och
intensivvård
Kvinnosjukvård
och förlossning
Ortopedi
Bild och
funktion7
Hjärtmedicin
Rehabiliteringsmedicin
Internmedicin
Njurmedicin
Hud
Reumatologi
Infektion
Tal
Chefläkarfunktion, läkemedelshantering och läkemedelsförsörjning, förvaltning av DSAB:s biobank, förvaltning av DS ledningssystem och objektägare IT,
vårdprocess och läkemedel
2
Chefläkarfunktion, sakkunnig inom patientsäkerhet inkl vårdhygien och patientvägledning
3
Chefläkarfunktion, strategiska frågor, Framtidens hälso- och sjukvård (FHS), fastigheter och lokaler
4
Produktionsanalys och -planering, katastrofledning
5
Inkl Clinicum
1
6
Registratur, avtal/upphandling, fastighet, försörjning, medicinsk teknik, systemadministration, beställarfunktion IT
7
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, röntgen samt sjukhusfysik
2014-11
Danderyds Sjukhus AB, 182 88 Stockholm
Telefon: 08-123 550 00 • www.ds.se
Download