Tanke, hja rta och toner ho r ihop!

advertisement
Tanke, hjarta och toner hor ihop!
Stadshusets sessionssal torsdag den 27 nov kl. 18.30
Professor Gunnar Bjursell förmedlar på ett inspirerande sätt den internationella
spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa.
Är det sant att barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära?
Förändras våra hjärnor av musik? Vad händer med oss när vi spelar och sjunger?
Gunnar Bjursell är redaktör för www.kulturellahjarnan.se, på uppdrag av Karolinska
Institutet, Stockholms läns landsting och Statens musikverk.
Inträde 100 kr. Servering i pausen.
Välkommen till en intressant kväll!
Lena Söderström
Lidingö Musikskola
Utbildningsförvaltningen
Download