En pappas kamp

advertisement
FN:s samlade program för hiv/aids-insatser (UNAIDS: Joint United
Nations Programme on HIV/AIDS) fastslår 2007 att 33,2 miljoner
människor lever med viruset. 22,5 miljoner av dessa (68%) lever i
området söder om Sahara.
derlag
n
u
s
n
io
s
s
u
k
dis
Sydafrika är ett av de hårdast drabbade länderna i världen. Där
lever ca 20% av befolkningen med viruset.
HIV står för humant immunbristvirus, ett virus som långsamt bryter
ned det immunförsvar som vi har för att skydda oss mot infektioner
och en del tumörer. Viruset förstör immunförvaret sakta. Efter flera
år blir immunförsvaret så försvagat att man får besvär i form av
olika infektioner och tumörer. När läget blivit så allvarligt att man får
livshotande komplikationer kallas tillståndet för AIDS, Acquired
Immunodeficiency Syndrome (förvärvat immunbristsyndrom).
Varje minut dör ett barn i aids. Samtidigt får ett barn hiv och fyra
förlorar en förälder i sjukdomen. Världen över har över 15 miljoner
barn blivit föräldralösa på grund av aids. Bara i området söder om
Sahara beräknas det år 2010 finnas 18 miljoner barn som förlorat
sina föräldrar i epidemin.
www.unaids.org
www.sida.se
www.who.int/hiv/
www.unicef.se/aids
www.noaksark.org
www.wad.se
www.eurohiv.org
REGI MARIKA GRIEHSEL FOTO KRISTOFFER KLARÉN OCH SIMON STANFORD
KLIPP BRITTA NORELL LJUDMIX TOBIAS RÖNNERTZ
PRODUCENT MARIKA GRIEHSEL. FILMEN ÄR PRODUCERAD MED STÖD AV SIDA.
TACK TILL KNYSNA AIDS CONTROL, KNYSNA HÄLSODEPARTEMENT OCH DR JANET STANFORD
En pappas kamp
Vad vet eleverna om Sydafrika?
Hur ser landets statsskick ut? Vem leder landet idag? Vilka är de
största språken och religionerna i Sydafrika?
Vad innebar apartheid och när var detta?
Vilka är “boerna”?
Hur ser elevernas bild av Afrika ut?
Hur har de fått den bilden?
Vilken bild får de av Afrika genom media, radio, teve, tidningar och
webb? Är det i huvudsak positiva eller negativa nyheter som präglar
rapporteringen? Hur påverkar det helheltsbilden av Afrika?
Finns det en tendens att de fler än 50 länderna på världsdelen, och
tillika jordens näst största kontinent, behandlas nonchalant och
generaliserat som kort och gott “Afrika”?
Varför är det svårt att ge en heltäcknande bild?
Hur kan bilden av Afrika bli mer sammansatt?
Hur tror eleverna att bilden av Sverige är i Afrika eller på andra
platser i världen? Är det en rättvis bild?
Vad vet eleverna om HIV/AIDS?
Vad är HIV-viruset?
Hur förhåller sig HIV till AIDS?
Hur sprids sjukdomen?
Hur kan man skydda sig?
Måste man skydda sig i Sverige?
Hur går ett HIV-test till?
Kan man kyssa en person med HIV?
Får man ha sex om man är HIV-positiv?
Sydafrikas president, Thabo Mbeki, har kritiserats för sin ovilja att
erkänna sambandet mellan hiv-viruset och aids, vilket förhindrat
kampen mot sjukdomen.
På vilket sätt hjälper bromsmediciner?
Vem har rätt till bromsmediciner i Sverige?
Kan bromsmediciner hjälpa till att stoppa smittan mellan mamma
och foster (MTCT: mother to child transmission)?
Kommer ett vaccin att utvecklas i framtiden?
Hur tror eleverna att det är att leva med smittan?
Hur kan man underlätta för dem som redan är drabbade?
Tips!
Leta rätt på 10 nyheter som berör Afrika. Vad skildrar de? Vilka
regioner, händelser och personer representeras?
Leta rätt på 10 nyheter som berör Europa. Vad skildrar de? Vilka
regioner, händelser och personer representeras?
Jämför resultaten med varandra. Ser rapporteringen ifrån de båda
kontinenterna likadan ut eller skiljer det sig hur man behandlar dem?
Hur? Varför?
Hur många lever med HIV/AIDS i världen? Hur ser spridningen ut
över världsdelarna?
Vad görs för att förhindra att smittan sprids? I Sverige? I Afrika?
Hur kan man förhindra att smittan sprids? Har eleverna idéer om hur
man kan sprida kunskap om sjukdomen bland ungdomar? Vad kan
man göra i Sverige? I Afrika?
FN:s samlade program för hiv/aids-insatser (UNAIDS: Joint United
Nations Programme on HIV/AIDS) fastslår 2007 att 33,2 miljoner
människor lever med viruset. 22,5 miljoner av dessa (68%) lever i
området söder om Sahara.
derlag
n
u
s
n
io
s
s
u
k
dis
Sydafrika är ett av de hårdast drabbade länderna i världen. Där
lever ca 20% av befolkningen med viruset.
HIV står för humant immunbristvirus, ett virus som långsamt bryter
ned det immunförsvar som vi har för att skydda oss mot infektioner
och en del tumörer. Viruset förstör immunförvaret sakta. Efter flera
år blir immunförsvaret så försvagat att man får besvär i form av
olika infektioner och tumörer. När läget blivit så allvarligt att man får
livshotande komplikationer kallas tillståndet för AIDS, Acquired
Immunodeficiency Syndrome (förvärvat immunbristsyndrom).
Varje minut dör ett barn i aids. Samtidigt får ett barn hiv och fyra
förlorar en förälder i sjukdomen. Världen över har över 15 miljoner
barn blivit föräldralösa på grund av aids. Bara i området söder om
Sahara beräknas det år 2010 finnas 18 miljoner barn som förlorat
sina föräldrar i epidemin.
www.unaids.org
www.sida.se
www.who.int/hiv/
www.unicef.se/aids
www.noaksark.org
www.wad.se
www.eurohiv.org
REGI MARIKA GRIEHSEL FOTO KRISTOFFER KLARÉN OCH SIMON STANFORD
KLIPP BRITTA NORELL LJUDMIX TOBIAS RÖNNERTZ
PRODUCENT MARIKA GRIEHSEL. FILMEN ÄR PRODUCERAD MED STÖD AV SIDA.
TACK TILL KNYSNA AIDS CONTROL, KNYSNA HÄLSODEPARTEMENT OCH DR JANET STANFORD
En pappas kamp
Download