I dagarna sänks skatten för pensionärer

advertisement
I dagarna sänks skatten för pensionärer
Publicerad på Nya Moderaterna
(http://www.moderat.se)
I dagarna sänks skatten för pensionärer
Inlagt av Peter Vogt ons, 2013/01/23 - 07:59
Ingress:
I dagarna betalas årets första pensioner ut till många svenskar. Med det börjar också
alliansregeringens skattesänkning från årsskiftet på pensioner att i praktiken verka. Det är fjärde
gången alliansregeringen sänker skatten på pensioner.
Brödtext:
Totalt sett innebär skattelättnaderna på pension att en genomsnittspensionär nu får drygt 600
kronor i skattelättnad per månad. Men för pensionärerna i Dalarna blir det tyvärr inte mycket mer
pengar i plånboken då S-styrda majoriteten valt att höja Landstingsskatten. Totalt i Sverige har
skatten för pensionärer sänkts med nästan 14 miljarder sedan 2006. Det är de största riktade
skattesänkningar till pensionärer som genomförts i Sverige i modern tid.
Skattereformerna har genomförts samtidigt som Sverige har bland Europas starkaste offentliga
finanser och samtidigt som det har skett en betydande resursförstärkning till välfärden – till exempel
rättsväsendet, äldreomsorg och sjukvård. Reformer har också genomförts som stärker Sverige
långsiktigt och öppnar för fler och nya jobb.
Att fler arbetar stärker också pensionssystemet. Det är ett viktigt skäl till varför regeringen
prioriterar sänkt skatt på arbete. Att fler har ett jobb att gå till är grunden för en bra äldreomsorg.
Det är därför pensionärer, särskilt de som är i behov av vård och omsorg, tjänar på att fler kommer i
arbete. Det är därför trygghet och välfärd kan byggas genom full sysselsättning.
Tack vare jobbskatteavdraget har drivkrafterna för att äldre som önskar ska stanna kvar längre i
arbete ökat markant, och det märks nu på vår arbetsmarknad. Jobbskatteavdraget är utformat så att
det är extra generöst för dem som fortsätter att arbeta även efter de fyllt 65 år.
Alliansens ambition är att fortsätta förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärerna. För 2014
avser regeringen att återkomma med ytterligare förslag om sänkt skatt för pensionärer under
förutsättning att de offentliga finanserna tillåter det.
Väjer man för vad som krävs för full sysselsättning bygger man ofärd, orättvisa och otrygghet. Här
går skiljelinjen i svensk politik. Vi i alliansen vill föra en politik för full sysselsättning medan
socialdemokraterna saknar jobbpolitik och bygger utanförskap. Större delen av socialdemokraternas
skattehöjningarna på 30 miljarder kronor går till bidragshöjningar. Det är därför debatten om att det
måste vara lönsamt att arbeta är så viktig.
Ulf Berg (M)
Riksdagsledamot Dalarna
Gustav Nilsson (M)
Riksdagsledamot Blekinge
Media
pengar.jpgArtikeltyp: Nyhetsartikel
Målgrupp: Dalarna
Företrädare: Ulf Berg
Representative list position: Right
Sida 1 av 2
I dagarna sänks skatten för pensionärer
Publicerad på Nya Moderaterna
(http://www.moderat.se)
Sida 2 av 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download