Jordens inre och yttre krafter

advertisement
Jordens inre och yttre krafter - ordlista
Glaciär =ett stort istäcke som rör sig långsamt
Bergstopp =högsta punkten på ett spetsigt berg
Bergskedja =en rad med bergstoppar
Nötas =när berg slipas ner av t.ex. vatten
Erosion(erodera)=när berget/jorden nöts ner av t.ex. vind och vatten
Bergssluttning = bergets branta sida
Jordskred =när jord rasar
Vittring =när själva berget blir till grus och sand
Jordskorpa = jordens hårda skal
Jordbävning =marken skakar och rör på sig, kontinentalplattorna rör på sig
Kontinent =större landområde
Kontinentalplattor =jordplattor i jordskorpan, som stora pusselbitar
Plattektonik =kontinentalplattor som rör sig
Vulkan =en öppning i jordskorpan där het magma tränger upp från jordens inre
Vulkanutbrott= het magma från jordens inre som väller upp
Magma = glödande bergarter i jordens inre
Aska =förkolnad magma
Lava = magma som väller ur jordens inre
Gejser =en varm källa
Download