bilaga 8

advertisement
Läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrummet
på avdelning 103 & KAVA
2015-09-16
I saniteten avdelning 103











Emla/Tapin
Hirudoid
Inotyol
Idomin
Silon
Natriumklorid 9 mg/ml; 120 ml (bälg), 250 ml
Xylocaingel 2%
Descutan 4%
Hibiscrub 40 mg/ml
Microlax
Klyx; 120 ml, 240 ml
I saniteten KAVA







Hibiscrub 40 mg/ml
Descutan 4%
Klyx: 120 ml, 240 ml
Xylocaingel 2%
Alsollösning
Glidslem
Natriumklorid 9 mg/ml; 120 ml (bälg), 250 ml
I duscharna

Hibiscrub 40 mg/ml
I köken

Laxabon
Utanför rondexpeditionerna

Syrgas
I stora förrådet

RingerAcetat 1000 ml
Download