PP solsystemet

advertisement
Solsystemet

Ligger i vår galax Vintergatan

8 planeter


Inre/mindre planeterna gjorda av sten, varma: Merkurius, Venus,
Jorden, Mars
Yttre/större planeterna gjorda av gas, kalla: Jupiter, Saturnus,
Uranus, Neptunus

Pluto är en dvärgplanet

Alla planeter har namn efter romerska gudar.
Solen

Solsystemets centrum, gravitation får planeterna att
snurra runt solen.

5 miljarder år (bildades av gas och

stoft från en supernova)

Snurrar runt sin axel och runt Vintergatans mitt

Består av väte, helium, natrium och kalcium.

6000 grader på ytan

100 miljon grader, kallas då för plasma

Består bla av kärna, strålningszon,

konvektionszon, fotosfär, korona

Solfläckar är svalare

Solenergi i form av värme och ljus (förutsättning för liv på Jorden)

Det tar 152 år att köra bil i 110 km/h från Jorden till solen
Merkurius

400 grader på dagen

-170 grader på natten


Ett Merkuriusdygn är
dubbelt så långt som
ett Merkuriusår (88
jorddygn)
Snurrar sakta runt sin
axel

Full av kratrar

Tunn atmosfär
Venus





Atmosfär består av
koldioxid
Växthuseffekten
(koldioxid) leder till
500 grader
Vulkaner, kratrar,
bergskedjor
Namn från
kärleksguden
Roterar i motsatt håll
Jorden (Tellus)


Uppstod (av stoft och gas) för
ca 4,6 miljarder år sedan
Livet uppstod för ca 4 miljarder
år sedan

Människan 1-2 miljoner år

Störst av stenplaneterna

Lite tillplattad vid polerna

70 % vatten

Atmosfären (består bla av
kväve, syre, vattenånga) och ett
lagom avstånd till solen gör att
klimatet är lagom varmt.
Mars






Den röda planeten
Vita poler som består
av frusen koldioxid
Uttorkade dalar och
vulkaner
2 månar
Namn efter
krigsguden
Tunn atmosfär
Jupiter





Mellan Mars och Jupiter
finns ett asteroidbälte
Största planeten (10 ggr
större än Jorden)
Består av väte och
helium
-150 grader på ytan och
lika varm som solen i
mitten
63 månar varav 4 stora,
Io, Europa, Callisto,
Gauymedes
Saturnus




Består av väte och
helium
Ringar som består av
is, sten och stoft
Har minst 31 månar
Den största heter
Titan
Uranus

Blå grön i färgen

Roterar liggande

Har ringar

22 månar
Neptunus




Havsgrön i färgen
Har också ringar,
svåra att se
12 månar
Den största heter
Triton
Dvärgplaneter





Pluto är en dvärgplanet,
mindre än Jordens måne
Man tror att Pluto är en
stor isboll av frusen
metan -220 grader
En måne som heter
Charon
Ceres, dvärgplanet som
ligger i asteroidbältet
mellan Mars och Jupiter
Eris, en ny dvärgplanet vi
upptäckt utanför Pluto
Download