Cancerincidens 2009

advertisement
Cancerincidens 2009 (Nationella cancerregistret)
Män
Kvinnor
Totalt
Halland
1100
1004
2104
Hela
Sverige
28890
25721
54611
Vanligast cancerincidens i Halland 2009
Män:
Prostatacancer
Hudcancer
 Skivepitel
 Malignt melanom
Colorektalcancer
Lungcancer
Övre GI cancer
Lymfom*/akut leukemi
Malign hjärntumör
ÖNH-cancer
Barncancer (samtliga diagnoser)
373
229
167
62
113
70
56
32
20
19
7
Kvinnor:
Bröstcancer
Hudcancer
 skivepitel
 malign melanom
Colorektalcancer
Uterus/ovarialcancer
Lungcancer
Övre GI cancer
Lymfom*/akut leukemi
Malign hjärntumör
ÖNH-cancer
Barncancer (samtliga diagnoser)
255
229
177
52
107
68
61
36
26
21
18
8
*Gäller alla lymfom, ingen möjlighet att få fram endast högmaligna.
Totalt: Män: 919 + Kvinnor 829 = 1748. Dessa 11 grupper innefattar 83% av
total incidens i Halland 2009.
Download