Fakta: Varje år drabbas omkring 40 000 personer av hudcancer och

Fakta:
Varje år drabbas omkring 40 000 personer av hudcancer och av dem drabbas 2 500 av den
allvarligaste formen, malignt melanom. Omkring 500 dör varje år. Kostnaderna för samhället
uppgår till 1,25 miljarder kronor per år.
De negativa effekterna med UV-strålning överväger de positiva:
Positiva hälsoeffekter:
* Stimulerar D-vitaminproduktionen i huden. Men vi får också D-vitamin på andra sätt, till
exempel genom kosten. Det är tillräckligt för att undvika bristsjukdomar. Om ytterligare
tillskott skulle behövas, måste vi istället tillföra vitaminet under kontrollerade former. Det går
inte att öka D-vitaminnivån genom att sola på ett kontrollerat sätt, utan att risken för
hudskador och hudcancer ökar.
Negativa hälsoeffekter:
* Orsakar DNA- skador i hudceller och sänker vårt immunförsvar. Det är det som gör att vi
utvecklar cancer.
* Orsakar hudrodnad och sveda samt ögonirritation
* Orsakar ögonskador i form av katarakt (grå starr)
Enkätundersökning:
Varje år, sedan år 2005, har Strålsäkerhetsmyndigheten och dess föregångare gjort en
enkätundersökning om svenskarnas solvanor. Enkäten skickas till 2000 personer. Syftet är att
ta reda på hur mycket UV-strålning befolkningen utsätter sig för. Undersökningen ger också
information om attityder till solande, hur vi skyddar oss från solen och kunskapsnivån om
UV-strålning och hudcancer.
Exempel på resultat från enkäten 2009:
Skyddar sig från solen
(%)
Undviker solen mitt på 17
dagen
Använder solhatt eller
21
keps
Använder solglasögon 45
Använder
solskyddskräm
Använder shorts och tshirt
Är i skuggan
26
66
24
Andel och som bränt
sig minst en gång på
följande platser (%).
I solarium (unga
11
solarieanvändare)
På en sjö
27
Fjäll
9
Idrottsanläggning 11
Trädgård/balkong 35
Park
7
Arbetet
12
Bad i Sverige
33
Bad utomlands
34