Rekommenderade läkemedel för generella direktiv för

advertisement
LANDSTINGET I VÄRMLAND
Läkemedelskommittén i Värmland
2016-09-08
Rekommenderade läkemedel för generella direktiv för sjuksköterskor inom
Värmlands kommuner
Indikation
Läkemedel
Styrka
Enskild ordination Max/dygn
Dosintervall
Kontraindikation/
anmärkning
Allergi
Loratadin, tablett
10 mg
1 tablett
1 tablett
24 timmar
Högst tre dagar utan läkarkontakt
Diarré
Dimor, tablett
2 mg
1 kapsel
16 mg
3 timmar
Obstipation, infektiös diarré
Epilepsi,
Kramper
Diazepam Desitin,
rektallösning
5 mg
1 klysma
1 klysma
Engångsbehandling
Får ges i väntan på läkarordination
Läkare ordinerar fortsatt behandling
Feber
Alvedon, tablett
500 mg
1-2 tabletter
3g
4-6 timmar
Förstoppning
Resulax, rektallösning
1 klysma
1 klysma
20 ml
10 droppar
30 ml
20 droppar
Engångsbehandling
24 timmar
24 timmar
1-2 dospåsar/dag
3 dospåsar
Duphalac, oral lösning
Cilaxoral, orala
droppar
Laxido Apelsin, pulver
till oral lösning
670 mg/ml
7,5 mg/ml
Halsbränna
Novaluzid, tuggtablett
1-2 tabletter
4 tabletter
Hemorrojder
Xyloproct,
suppositorium
1 suppositorium
5 suppositorier
Hypoglykemi
Glukos,
injektionsvätska,
lösning
300 mg/ml
10 ml
Gäller för: Landstinget i Värmland och länets kommuner
Godkänd av: Läkemedelskommittén i Värmland
Utarbetad av: Susanne Carlsson, läkemedelsenheten
Revisionsansvarig: Läkemedelsenheten
Om ej avsedd effekt kontakta läkare
Kan ges i 3-5 dagar
Kan ges två dagar i följd utan
läkarkontakt
Högst tre dagar utan läkarkontakt
Läkarkontakt vid blödning
Upprepas vb.
Får ges i väntan på läkarordination
Utgåva:7 (2016-09-08)
Dnr: LK/130774
Giltighetstid: 2016-09-08 t.o.m. 2017-02-28
1
LANDSTINGET I VÄRMLAND
Läkemedelskommittén i Värmland
2016-09-08
Indikation
Läkemedel
Styrka
Enskild ordination Max/dygn
Dosintervall
Kontraindikation/
anmärkning
Illamående
Primperan, tablett
10 mg
1 tablett
3 tabletter
8 timmar
Halverad dos vid nedsatt njurfunktion
Insomningsbesvär
Zopiklon, tablett
5 mg
1 tablett
1 tablett
24 timmar
Högst tre gånger utan läkarkontakt
Klåda (se allergi)
Tavegyl, tablett
1 mg
1 tablett
2 tabletter
12 timmar
Kombinerat med mjukgörande kräm
Kärlkramp
Glytrin,
sublingualspray
0,4 mg/dos
1-2 doser
3 doser åt
gången
Lungödem,
misstanke om
Furix,
injektionsvätska,
lösning
10 mg/ml
40 mg im eller iv
40 mg
Engångsbehandling
Nästäppa
Nezeril, lösning
0,5 mg/dos
1 pipett
2-3 pipetter
8 timmar
Tillfällig oro
Heminevrin, kapsel
300 mg
1-2 kapslar
2 kapslar
Engångsbehandling
Läkarkontakt vid fortsatt behov
Oro/ångest
Oxascand, tablett
5 mg
1 tablett
3 tabletter
8 timmar
Högst tre gånger utan läkarkontakt
Smärta
Alvedon, tablett
500 mg
1-2 tabletter
3g
4-6 timmar
Ska ges regelbundet vid svårare smärta
Sprayflaskan är patientbunden efter
administrering
Läkarkontakt efter given dos
Gäller för enheten: ____________________________________
Gäller för tiden: _____________________________________________________
Ansvarig läkare: ______________________________________
Ansvarig sjuksköterska: _______________________________________________
Datum: _____________________________________________
Gäller för: Landstinget i Värmland och länets kommuner
Godkänd av: Läkemedelskommittén i Värmland
Utarbetad av: Susanne Carlsson, läkemedelsenheten
Revisionsansvarig: Läkemedelsenheten
Utgåva:7 (2016-09-08)
Dnr: LK/130774
Giltighetstid: 2016-09-08 t.o.m. 2017-02-28
2
Download