Medicin

advertisement
Medicin
Dosering
…tablett
…kapsel
…droppe
…gång
…ml
…dospåse
…inhalation
…inhalator
…tuggummi
…dos
…sugtablett
…endospipett
…sprayning
…salvsträng
…suppositorium
…klysma
…vagitorium
… dosspruta
en tablett på morgonen
en tablett vid behov
en tablett på middagen
högst fem dagar i följd
en tablett på kvällen
fem gånger i tio dagar
en tablett till natten
upprepas efter tre dagar
en dos inhaleras tre gånger dagligen
tills medicinen är slut
två tabletter första dagen sedan en tablett
omskakas före varje intag
dagligen
tre gånger per vecka
enligt läkares ordination
som engångsdos
Läkemedel förvaras oåtkomligt för barn
i vardera näsborren
påstrykes
i ena näsborren
droppas
i höger/vänster öra
införs i ändtarmen
utvärtes
införs i slidan
i ansiktet
öppnad den __ därefter användbar / hållbar högst
1 månad
på huden
i hårbotten

1 tablett dagligen med början på menstruationens sista dag, därefter görs uppehåll i 7
dagar innan nästa förpackning på börjas

___ tablett ___ gånger dagligen till och med dag ____ i menscykeln

___ tablett/suppositorium vid begynnande migränanfall. Dosen kan eventuellt
upprepas efter 30 min.

För munsköljning ___ ml ____ gånger per dag/vecka. Nedsväljes ej.
265334840
Christina Erikson
Typ av medicin
mot allergi
mot astma
avsvällande
blodtrycksmedicin
mot depression
diabetesmedicin
febernedsättande
hjärtmedicin
hormon
mot hosta
mot infektion
kramplösande
laxermedel
lugnande
magmedicin
vid oro
mot parasitsjukdom
P-piller
slemlösande
smärtlindrande
stärkande
vid sömnlöshet
vattendrivande
mot allergi
mot eksem
mot nästäppa
mot glaukom
Användaranvisningar
Avbryt inte ordinerad behandling utan att
Påstrykes tunt
tillfråga läkare
Kan ge hudirritation
Undvik att få preparatet i ögat.
Används högst __ dagar i följd sedan bör ett
Kan färga hud, hår och kläder.
uppehåll göras.
Kan ge en övergående irritation i ögat
Omskakas
På barn under 3 år införs tubspetsen endast
Förvaras i kylskåp
till sin halva längd.
Reaktionsförmågan kan tillfälligt nedsättas (t
Förvaras i rumstemperatur
ex vid bilkörning)
Kan ge muntorrhet. Var extra noga med
Ljuskänsligt. Förvaras i kartong.
munhygienen.
Tas i samband med måltid
Tas ej vi samma tidpunkt som …
Samtidigt intag av alkohol bör undvikas
Var försiktig med stark solbestrålning
Munnen bör sköljas med vatten efter varje
Undvik solning, även solarier
doseringstillfälle
Kan färga urinen röd
Kan ge hudirritation – sveda, värmekänsla,
rodnad eller stickningar
Kan påverka smaken
Man bör ej skölja munnen, äta eller dricka
inom en halvtimme efter munsköljningen
Vid anfall: söndertuggas och kvarhålls i
munnen
265334840
Christina Erikson
Löses / utröres i vatten
Måste sväljas hela
Får ej krossas eller tuggas
Smältes i munnen
Smältes under tungan
Intas med riklig mängd dryck
Används för munsköljning, nedsväljes ej
Förvaras i originalförpackning som tillsluts
väl
265334840
Christina Erikson
Download