Rubrik för mallen, Rubrik 1

advertisement
PMO-guide
Kortdoskommandon i Läkemedelsmodulen i PMO
Skriv kortdos
+ tab/enter: så blir det denna texten
•
•
•
•
1
½
1+0+0
1+1+1+1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1x1
1x2
2x4
1-2x1
1-2x1-4
1x3/v
1 var 6t
8e
1mat
1tf
1pm
1tm
1tk
1tn
sep
1 tablett
½ tablett
1 tablett på morgonen
1 tablett på morgonen, 1 tablett till lunch, 1 tablett till
kvällen, 1 tablett till natten.
1 tablett 1 gånger dagligen
1 tablett 2 gånger dagligen
2 tabletter 4 gånger dagligen
1-2 tablett 1 gånger dagligen
1-2 tablett 1-4 gånger dagligen
1 tablett 3 gånger per vecka
1 tablett var 6:e timme
8 tabletter som engångsdos
1 tablett i samband med måltid
1 tablett till frukost
1 tablett på morgonen
1 tablett till middag
1 tablett till kvällen
1 tablett till natten
enligt separat schema.
½ fungerar enligt ovanstående - utom när tecknet + används.
Vid tillfällig ordination av t ex antibiotika ska antalet dagar (behandlingsperioden)
anges. Detta kan göras med plustecken och siffror direkt efter rutan för
Behandlingsperiod, t ex +10 för 10 dagars behandling. Tryck sedan på Enter och
slutdatumet kommer upp för valt antal dagar.
Kortdoser Läkemedel PMO
Version 1.1 2015-12-09
Skapad av Alf Johansson
Sidan 1 av 1
Download