AK-läkemedel - information som ska lämnas till patient vid

Godkänt den:
Ansvarig:
Gäller för:
2016-03-17
Barbro Nordström
Landstinget i Uppsala län
AK-läkemedel - information som ska lämnas till
patient vid insättning
Checklistan finns i Auricula och dokumentationen ska ske där.
NYSTART (oberoende av preparat/indikation)
Datum, signatur
Kontroll av personuppgifter, adress, telefon, fax, anhörigas/vårdenhets
telefon
Broschyr, ev. lokal folder
Risker/vinster, blödning/blodpropp
Blödningar större/mindre
Ringa AK-mott vid mag-tarmbesvär och/eller aptitlöshet
Övriga sjukdomar, övriga läkemedel
Värktabletter
Hälsokostpreparat/naturläkemedel
Kost, alkohol
Operationer, tandvård, undersökningar och behandlingar
Fertila kvinnor, graviditet
Semester, resor
Informera om var provtagning sker och öppettider
Eventuell provtagningshjälp
Ordinationsansvarig läkare
Patientansvarig sjuksköterska
DIAGNOSSPECIFIK INFORMATION
FF-pat: information kring elkonvertering
DVT-pat: kompressionsstrumpa
Klaff-pat: LMH-information, recept LMH. Vikt. Antibiotikaprofylax
INFORMATION WARFARINBEHANDLING
Waranbricka, halsband
Hur warfarin verkar (Waran®)
Warfarintabletterna tas på kvällen
Glömd tablett, vad göra
Genomgång av doseringsbrevet
AK-läkemedel - information som ska lämnas till patient vid insättning
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-167
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 1 av 2
INFORMATION NYA ANTIKOAGULANTIA
Informationskort, halsband
Hur läkemedlet verkar: dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®),
apixaban (Eliquis®)
Kapslar/tablett Pradaxa och Eliquis 2 ggr/dag, Xarelto 1 ggr/dag
Glömd tablett, vad göra
Genomgång av uppföljningsrutin
Längd
Vikt
AK-läkemedel - information som ska lämnas till patient vid insättning
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-167
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 2 av 2