Styrelsens CV 2016 - Stockholms Katthem

advertisement
CV
Marie Åkesson, ordförande
Marie arbetar som vd-assistent sedan 18 år, bland annat på Arlanda Express, Epsilon och Bilprovningen.
Marie har lång erfarenhet av administration, ordning och reda och har även haft personalansvar. Via yrket
har Marie djup inblick i hur styrelsearbete ska genomföras. Under sitt yrkesverksamma liv har Marie gått
igenom ledningsutbildning, olika administrativa kurser och är även utbildad programmerare.
Berith Elgbro, vice ordförande
Berith arbetar som kundansvarig sedan 16 år, bland annat på SOS Alarm och Rikspolisstyrelen. Berith har
också arbetat med marknadsföring och försäljning och har på flera arbetsplatser haft chefsroller med
personal- och budgetansvar. Förutom att vara vice ordförande i styrelsen kommer Berith att ta över rollen
som personalansvarig från Gunilla Norgren. Berith har ett flertal utbildningar i ledarskap, kommunikation
och försäljning.
Per Eklund, ledamot och kassör
Per är idag pensionerad men har under sitt yrkesverksamma liv arbetat som kontors- och platschef samt
ekonomiansvarig under många år. Per har en gymnasieekonomexamen i botten. Per är kassör i Katthemmet
idag.
Gunilla Norgren, personalansvarig
Gunilla är idag pensionerad men har under sitt yrkersverksamma liv arbetat som chef och
handläggare/projektledare främst inom Arbetsförmedlingen men även på kommun och vid CSN. Gunilla har
en fil.kand. i statsvetenskap och engelska i botten men även et flertal chefs- och projektutbildningar. Gunilla
har även erfarenhet av styrelseposter, både som ledamot och ordförande i olika föreningar. Gunilla har idag
personalansvaret i styrelsen.
Eva Annala, ledamot och sekreterare
Eva har i botten en civilekonomexamen från Svenska Handelshögskolan i Finland. Hon har arbetat som
säljare och teamledare på bland annat Thomson Reuters och Utbudet. Eva är idag gruppchef med
personalansvar. Hon har et flertal sälj- och ledarutbildningar med sig. Hon är idag sekreterare i Katthemmets
styrelse
________________________________________________________________________________
Malin Hug, ledamot
Malin studerar idag företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hon har arbetat som säljare och även som
ekonomiassistent och vid back-office på olika företag. Malin har uppdraget som sponsorsansvarig i styrelsen
för Katthemmet.
Björn Svensson, ledamot
Björn har en mångårig erfarenhet som servicetekniker och teknisk projektledare inom IT, bland annat från
SAS. I botten finns en teknisk gymnasieexamen med inriktning på el/tele. Björn är också utbildad
reservofficer. Björn är IT-ansvarig i styrelsen för Katthemmet men också djupt engagerad som volontär hos
oss i olika konstellationer.
Åsa Mällström, suppleant
Åsa har sedan 14 år tillbaka arbetat inom mediavärlden, bland annat som webbredaktör, projektledare och
teknisk produktspecialist på digitala medier med tillhörande utbildningar inom området. Åsa är ansvarig för
Katthemmets marknadsföringsgrupp.
Jessica Nilsson, suppleant
Jessica började en gång i tiden som försäljare i butik men jobbar sedan många år tillbaka med ekonomi,
processutveckling och olika typer av projekt.
Magnus Åkesson, suppleant
Info kommer inom kort.
________________________________________________________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards