Variabelförklaringar, kodning m

advertisement
Reviderad 2017-02-02
THE NORTHERN SWEDEN DIET DATABASE (NSDD)
Uttagsblankett för kostdata + data transfer agreement (DTA)
WWW.BIOBANK.UMU.SE/FOR-FORSKARE/KOSTDATABASEN
Brukarens namn
Inst/Univ
Postadress
Postnr och ort
E-mail
Telefon nr
Datum
Projektets titel
Kort administrativ information om forskningsprojektet:
i. Etikprövning är:
Under granskning
Godkänd (ansökan och beslut bifogas uttagsansökan)
Underlag finns redan hos Enheten för Biobanksforskning (EBF),
ange dnr:
ii. Ingår statistisk analys av biologiska data (t ex blodsocker) i
projektet? (Om så är fallet krävs separat ansökan till EBF, för
mer information se http://www.biobank.umu.se/for-forskare/)
Ja
Nej
ALLMÄN INFORMATION KRING DATAUTTAG
1. Beslut om tillstånd att utnyttja data från kostdatabasen (NSDD) vid EBF fattas av Ingegerd
Johansson, PI för NSDD.
2. Projekt som inkluderar både biologiska prover och kostdata bedöms i sin helhet av respektive
expertgrupp efter tillstyrkan om utnyttjande av kostdata från PI för kostdatabasen (NSDD).
3. Uttag av icke-kostrelaterade data (t ex blodtryck och civilstånd) från Västerbottens
hälsoundersökning (VIP) och/eller MONICA-projektet sker med separata ansökningar som
skickas till EBFs sekretariat, för mer information se: http://www.biobank.umu.se/for-forskare/.
1
Reviderad 2017-02-02
UPPGIFTER OM FORSKNINGSPROJEKTET
(För exempel se: http://www.biobank.umu.se/digitalAssets/181/181214_dta-exempel_sve_19maj2016.pdf)
A. Ge en kortfattad beskrivning av forskningsprojektets syfte och design (om utrymmet nedan inte räcker till,
skriv på separat blad och bifoga det):
B. Ge en kortfattad motivering till användningen av det önskade uttaget av kostdata i relation till projektets
frågeställning design (om utrymmet nedan inte räcker till, skriv på separat blad och bifoga det):
UNDERSKRIFTER (BRUKAREN GODKÄNNER I OCH MED DETTA ALLMÄNNA VILLKOR LISTADE PÅ SID 12)
Underskrift av sökande
Namnförtydligande
Datum samt underskrift av behörig representant för NSDD
Namnförtydligande
2
Reviderad 2017-02-02
SPECIFIKATION AV KOSTDATA FÖR UTTAG
Nedan följer en kort översikt över aktuella källor till kostdata som finns tillgängliga i NSDD inom
ramen för DietVIP (med ursprung från Västerbottens Hälsoundersökning) och DietMON (med
ursprung från MONICA-screeningarna). Ytterligare information kring de olika enkäterna finns att
hämta på kostdatabasens hemsida (www.biobank.umu.se/for-forskare/kostdatabasen).
DietVIP:
1991-1992: manuellt inmatad ”lång” enkät: 84 livsmedel*
1992-1996: optiskt inläst ”lång” enkät: 84 livsmedel*
1996-- : optiskt inläst ”kort” enkät: 64-66 livsmedel
* Där möjligt har svaren i den långa enkätversionen harmoniserats med den korta
DietMON:
1986: 82 livsmedel
1990: 49 livsmedel
1994, 1999, 2004, 2009: 84 livsmedel (identisk med den långa enkäten i DietVIP)
2014: 85 livsmedel (en fråga om ägg och äggrätter har tillkommit)
1. Specificera önskade källor för aktuell begäran om uttag av kostdata (samt specificera vid behov
årtal)
DietVIP, ”lång” enkätversion (84 FFQ frågor)
Specificerade årtal:
DietVIP, ”kort” enkätversion (64-66 FFQ frågor) Specificerade årtal:
DietMON
Specificerade årtal:
2. Innefattar projektet tvärsnitts- och/eller longitudinella analyser?
Tvärsnittsstudie
Longitudinell
3. Ange vid behov eventuella kriterier kring forskningsdeltagarna för vilka kostdata önskas
(t ex vid fall-kontrollstudier som CASTRO, FIA)
4. Ange önskat filformat på levererade data
SAS-format
Excel-format (OBS! Variabelbeteckningar (labels) försvinner)
SPSS
STATA
3
Reviderad 2017-02-02
I.
ÖNSKADE KRINGDATA
Gruppering
ID-variabler
Dessa variabler levereras
alltid i tillämpliga fall
Bakgrundsvariabler:
forskningsdeltagare
Dessa variabler levereras
alltid.
Uttag av ytterligare kliniska
och livsstilsrelaterade data
från VIP- och/eller MONICAprojektet sker med separat
ansökan till EBFs sekretariat,
för mer information se:
http://www.biobank.umu.se/forforskare/
Bakgrundsvariabler:
kostenkät
Variabelnamn
Kategoriseringar
id/pidnr
enummer/mo_seqno
case_control
case_set
För studien personunikt id (VIP/MONICA)
Besöksunikt id (dietVIP/dietMON)
1 = Fall
0 = Kontroll
Fall/kontroll tillhörighet
age
Ålder vid provtagningstillfället (år)
agr10
gender
Åldersgrupp enligt:
1= <35 år, 2=35-44 år, 3=45-54 år,
4= ≥ 55 år, 5= ≥ 65 år
1=man, 2=kvinna
langd
Längd i cm
vikt
BMI
utbild
Kroppsvikt i kg
Body mass index: vikt i kg delat med längd i
meter i kvadrat (kg/m2).
Utbildningsnivå
sm_status
Rökstatus
g6
Fysisk aktivitet på fritiden
besok
Besökstillfälle
antfrag
Antal livsmedelsfrågor (enligt enkätversion)
enkver
enkver2
Specifik enkätversion som besvarats
Enkätgrupp baserat på antal
livsmedelsfrågor i kostenkäten.
apri = 84 frågor, manuellt imatad FFQ
long = 84 frågor, optiskt inmatad FFQ
short = 64-66 frågor
Indikerar bristfälligheter i kostangivelserna.
0 = OK, alla portionsangivelser finns + max
10% av livsmedelsfrekvenserna saknas.
1 = > 10% av livsmedelsfrekvenserna saknas.
2 = indikerar att portions-angivelserna inte
är komplett.
Dessa variabler levereras
alltid
exclude
missport
Antal portionsangivelser som saknas
missproc
Andel livsmedelsfrekvenser som saknas (%)
FIL
Food Intake Level: Används för att bedöma
graden av underskattat kostintag (Goldberg
et al., 1991). För mer info se
’basinformation’ på NSDDs hemsida.
Portionsstorlek potatis/ris/makaroner enligt
illustrativ bild med 4 alternativ
Portionsstorlek kött/fisk enligt illustrativ bild
med 4 alternativ
Portionsstorlek grönsaker enligt illustrativ
bild med 4 alternativ
potport
kottport
gronport
4
Reviderad 2017-02-02
q_date
Provdatum på enkät (ÅÅMMDD)
year
scrnr
Undersökningsår (ÅÅÅÅ)
Medverkat i MONICA screeningsomgång(ar):
1=1986, 2=1990, 3=1994, 4=1999, 5=2004,
6=2009, 7=2014, 41=1999 och 1986,
42=1999 och 1990, 43=1999 och 1994
II. ÖNSKADE KOSTDATA
Gruppering
Enhet på
livsmedel
Variabel
frekvens/dag
Da* Dat*
Livsmedelsfrekvens omräknat till
frekvens/dag
Livsmedelsfrekvens omräknat till
gram/dag:
Gramlong=baserat på FFQ med
84 livsmedelsfrågor
Gramshort=baserat på FFQ med
64-66 livsmedelsfrågor


OBS! Notera att
sammanslagningen av vissa
frågor kring livsmedel i samband
med att frekvensenkäten
reducerades från att täcka 84 till
66 livsmedelsgrupper innebär
att gramlong- samt gramshortvärden inte alltid går att
summera.


Bregott på smörgås
1
1
Smör på smörgås
2
2
Lättmargarin på smörgås
3
3
Margarin på smörgås
4
4
Smör till matlagning
5
5
Margarin till matlagning
6
6
Olja till matlagning
7
7
Salladsdressing med olja
Grädde, creme fraiche,
gräddfil
Hårt bröd (t ex Husmans)
Grovt mjukt
fullkornsbröd
Vitt bröd, limpa
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
12
14
13
15
14
gram/dag
Om intag av
livsmedel
efterfrågas måste
enhet specificeras.
Livsmedel
Förtydligande
Ljusugnsbröd, tunnbröd,
veteknäcke
Bullar, skorpor
Mellanfet hårdost 28%
(t ex Grevè)
Ingår i ’vitt bröd, limpa’ i den
korta kostenkäten (efter 1995)
5
Reviderad 2017-02-02
Mager ost 10-17%
(t ex Drabant)
16
15
17

18

Korv som pålägg
19
16
Kött som pålägg
20
17
21
16
22
18
23
18
24
19
Fil, yoghurt, kefir
Lättfil, lättyoghurt,
hälsofil
Fiberrika flingor, ex müsli
25
20
26
21
27
22
Cornflakes, K-spec, mm
Bär, färska eller
djupfrysta
Äpplen, päron, persikor
28
23
29
24
30
25
31
25
32
26
33
29
Rotfrukter, morötter
34
27
Tomat, gurka
35
28
Sallad, salladskål
36
29
37
29
38

39
30
40
31
41
31
42

43

44
32
Mjukost
Messmör
Leverpastej
Gröt av havre
Frågan har utgått i den korta
kostenkäten (efter 1995)
Frågan har utgått i den korta
kostenkäten (efter 1995)
Ingår i ’korv som pålägg’ i den
korta kostenkäten (efter 1995)
Ingår i ’gröt av graham, råg eller
korn’ i den korta kostenkäten
(efter 1995)
Gröt av graham, råg eller
korn
Nypon- saftsoppa, kräm
Apelsin, mandarin,
grapefrukt
Ingår i ’äpplen, päron, persikor’ i
den korta kostenkäten (efter
1995)
Banan
Vitkål
Spenat, grönkål
Frysta grönsaksblandningar
Kokt eller bakad potatis
Ingår i ’sallad, salladskål’ i den
korta kostenkäten (efter 1995)
Ingår i ’sallad, salladskål’ i den
korta kostenkäten (efter 1995)
Frågan har utgått i den korta
kostenkäten (efter 1995)
Stekt potatis
Pommes frites
Potatismos
Potatissallad
Ris
Ingår i ’stekt potatis’ i den korta
kostenkäten (efter 1995)
Frågan har utgått i den korta
kostenkäten (efter 1995)
Frågan har utgått i den korta
kostenkäten (efter 1995)
6
Reviderad 2017-02-02
Spagetti, makaroner
45
33
Bruna bönor, ärtsoppa
46
34
47

48
35
49
35
Pizza
50
36
Köttfärsrätter
51
37
Grytor med kött
52
38
Helt kött, ex stekt kotlett
Bacon, sidfläsk,
”syltefläsk”
Korv som maträtt
53
39
54
40
55
41
Hamburgare
56
42
Kyckling, höns
57
43
58

59

60
44
61
45
62

63
46
64
47
Glass
65
48
Sötsaker (choklad, godis)
Sockerbitar, strösocker,
honung
66
49
67
50
68
50
69
51
70
52
71
53
72
54
73
55
74
56
Blöta (buljong+bröd)
Frågan har utgått i den korta
kostenkäten (efter 1995)
Pannkaka, våffla
Palt, kroppkakor
Blodmat
Lever, njure
Mager fisk (t ex aborre,
torsk)
Fet fisk (t ex sill,
strömming, sik, lax)
Skaldjur (t ex räkor,
musslor)
Salt fisk (salt sill,
strömming)
Rökt fisk, rökt kött
Marmelad, sylt
Kakor, bakelser
Chips, popcorn, salta
nötter, mm
Lättmjölk (0,5%),
minimjölk
Mellanmjölk, mellanfil
(1,5%)
Standardmjölk (3%),
hemmjölk
Saft, nektar
Ingår i ’pannkaka, våffla’ i den
korta kostenkäten (efter 1995)
Frågan har utgått i den korta
kostenkäten (efter 1995)
Frågan har utgått i den korta
kostenkäten (efter 1995)
Frågan har utgått i den korta
kostenkäten (efter 1995)
Ingår i ’sockerbitar, strösocker,
honung’ i den korta kostenkäten
(efter 1995)
Ingår i ’läskedrycker, coca-cola’ i
7
Reviderad 2017-02-02
den korta kostenkäten (efter
1995)
Läskedrycker, Coca-cola
75
56
76
56
Bryggkaffe
77
57
Kokkaffe
78
58
Te
79
59
Lättöl
80
60
Folköl
81
61
Starköl
82
62
Vin
83
63
Sprit
84
64
Ingår i ’läskedrycker, coca-cola’ i
den korta kostenkäten (efter
1995)
Juice
Vatten
Fr.o.m. 1995

65
Ägg, äggrätter, omelett
Fr.o.m. 2000

66
*
Information relevant för handläggare på Enheten för biobanksforskning
III. ÖNSKADE NÄRINGSDATA
Gruppering
Näringsvärden
Variabelnamn
Förtydligande
ensum1
Totalt energiintag (kcal/dag)
protsum1
Protein (g/dag)
protsum1_anim
Animaliskt protein (g/dag)
protsum1_veg
Vegetariskt protein (g/dag)
kolhsum1
Kolhydrater (g/dag)
sacksum1
Sackaros (g/dag)
DISAsum1
Disackarider (g/dag)
MOSAsum1
Monosackarider (g/dag)
fibesum1
Fiber (g/dag)
FULLKsum1
Fullkorn (g/dag)
alkosum1
Alkohol (g/dag)
fettsum1
Fett (g/dag)
mfetsum1
Mättat fett (g/dag)
MONOsum1
Enkelomättat fett (g/dag)
POLYsum1
Fleromättat fett (g/dag)
TRANSsum1
Transfett (g/dag)
kolesum1
Kolesterol (g/dag)
FA140_sum1
Myrsyra (g/dag)
FA160_sum1
Palmsyra (g/dag)
FA182_sum1
Linolsyra (g/dag)
8
Reviderad 2017-02-02
FA183_sum1
Linolensyra (g/dag)
FA204_sum1
Arakidonsyra (g/dag)
FA205_sum1
Eikosapentaen, EPA (g/dag)
FA226_sum1
Dokosahexaen, DHA (g/dag)
FA150_sum1
Pentadekan (g/dag)
FA170_sum1
Heptadekan (g/dag)
MAGNsum1
Magnesium (mg/dag)
NATRsum1
Natrium (mg/dag)
FOSFsum1
Fosfat (mg/dag)
selesum1
Selen (µg/dag)
ZINCsum1
Zink (mg/dag)
retisum1
Retinol, vitamin A (µg/dag)
karosum1
Betakaroten (µg/dag)
TIAMsum1
Tiamin (mg/dag)
Folasum1
Folsyra (µg/dag)
B2sum1
Riboflavin, vitamin B2 (mg/dag)
NIACsum1
Niacin, nikotinsyra, vitamin B3 (mg/dag)
B6sum1
Vitamin B6 (mg/dag)
B12sum1
Vitamin B12 (µg/dag)
askosum1
Askorbinsyra, vitamin C (mg/dag)
Dsum1
Vitamin D (µg/dag)
tokosum1
Tokoferol, vitamin E (mg/dag)
VITKsum1
Vitamin K (µg/dag)
jernsum1
Järn (mg/dag)
JODIsum1
Jod (µg/dag)
kalcsum1
Kalcium (mg/dag)
KALIsum1
Kalium (mg/dag)
Bstrsum1
Beta-sitosterol (mg/dag)
Bstnsum1
Beta-sitostanol (mg/dag)
Cstrsum1
Campesterol (mg/dag)
Uttag av specifikt framtagna
näringsvärden kräver
godkännande av
upphovsmannen till
respektive näringsvariabel
Cstnsum1
Campestanol (mg/dag)
Sstrsum1
Lig_Endsum1
Stigmasterol (mg/dag)
Summa BSTR-, BSTN-, CSTN-, CSTR- samt
sstrs-sum1 (mg/dag)
Enterodiol (µg/dag)
Ombesörjs av representant
för kostdatabasen vid
önskat uttag
Lig_Enlsum1
Enterolactone (µg/dag)
Lig_Equsum1
Equol (µg/dag)
Lig_Larsum1
Lariciresinol (µg/dag)
Lig_Matsum1
Matairesinol (µg/dag)
Lig_Medsum1
Medioresinol (µg/dag)
Lig_Pinsum1
Pinoresinol (µg/dag)
Specifikt framtagna
näringsvärden
Tstrsum1
9
Reviderad 2017-02-02
Lig_Secsum1
Secoisolariciresinol (µg/dag)
Lig_Syrsum1
Syringaresinol (µg/dag)
Lig_Sumsum1
Summering av ovanstående lignaner
Summering av Lig_Larsum1, Lig_Matsum1,
Lig_Pinsum1 och Lig_Secsum1 (µg/dag)
Kostinflammationsindex: ett kontinuerligt
index som reflekterar kostens
övergripande inflammatoriska egenskaper
utifrån 9 pro-inflammatoriska och 21 antiinflammatoriska näringsämnen. Index
varierar runt noll, där plusvärden
reflekterar en pro-inflammatorisk kost och
minusvärden reflekterar en antiinflammatorisk kost. (Ref: Shivappa N, et
al,. Publ Health 2013).
Pro-inflammatoriska näringsämnen:
totalmängd fett, mättat fett, transfett,
totalt energiintag, kolesterol, vitamin B12,
kolhydrater, järn och protein
Anti-inflammatoriska näringsämnen:
enkelomättat fett, fleromättat fett, tiamin,
koffein, (beräknat utifrån intag av kaffe
och te), omega-6 fettsyror, omega-3
fettsyror, folsyra, selen, niacin, alkohol,
zink, vitamin A, vitamin B2, vitamin B6,
vitamin C, vitamin D, vitamin E,
magnesium, te, betakaroten, fibrer
Har inte tagit kosttillkott under det
senaste året
Har inte tagit kosttillkott under de senaste
14 dagarna
Har du tagit multivitaminer det senaste
året?
Har du tagit multivitaminer de senaste 14
dagarna?
Har du tagit multimineraler det senaste
året?
Har du tagit multimineraler de senaste 14
dagarna?
Har du tagit tillskott av järn under det
senaste året?
Har du tagit tillskott av järn under de
senaste 14 dagarna?
Har du tagit tillskott av selen under det
senaste året?
Har du tagit tillskott av selen under de
senaste 14 dagarna?
Har du tagit andra tillskott under det
senaste året?
Lig4sumsum1
Specifikt framtagna
näringsvariabler
Dii_Score
Uttag av specifikt framtagna
näringsvariabler kräver
godkännande av
upphovsmannen till
respektive näringsvariabel
Ombesörjs av representant
för kostdatabasen vid
önskat uttag
Kosttillskott
l2a1
l2b1
Data saknas före år 1992
l2a2
(d.v.s finns inte tillgänglig för
den manuellt inmatade långa
FFQ-versionen)
l2b2
l2a3
l2b3
l2a4
l2b4
l2a5
l2b5
l2a6
10
Reviderad 2017-02-02
l2b6
Övriga
kostrelaterade
variabler
L1
L3
L4a-e, 1-12
L5a
L5b
L5c
Har du tagit andra tillskott under de
senaste 14 dagarna?
Alternativ på morgonmål (0-6):
0=enbart kaffe/te, 1=kaffe/te och
smörgås, 2=kaffe/te och vetebröd eller
skorpor, 3=fil, flingor, med eller utan
smörgås, 4=gröt, med eller utan smörgås,
5=välling, med eller utan smörgås, 6=äter
inget morgonmål alls
OBS! Alt. 0 finns bara i den korta
enkätversionen d v s från 1996
Vilket av följande alternativ passar bäst för
dig?
1=normalkost
2=vegankost
3=lakto-vegetarisk kost
Alternativ på mellanmål (enligt fråga L4 i
FFQ).
a-e anger mellan-målstillfälle 1-5.
1-12 anger typ av mellanmål enligt:
1=frukt, 2=smörgås, 3=vetebröd/kaka,
4=gobit/wienerbröd, 5=kräm/frukt-soppa,
6=godis, 7=glass, 8=läsk, 9=saft,
10=mjölk/choklad/fil, 11=juice,
12=kaffe/te
OBS! Enbart tillgänglig i lång enkätversion, d v s före 1996
Äter du vanligtvis frukost?
(1=ja, 2=nej) fr o m 2000
(endast DietVIP)
Äter du vanligtvis lunch?
(1=ja, 2=nej) fr o m 2000
(endast DietVIP)
Äter du vanligtvis middag?
(1=ja, 2=nej) fr o m 2000
(endast DietVIP)
11
Reviderad 2017-02-02
Föreskrifter i samband med uttag från kostdatabasen (NSDD)
1. Utlämnande av kostdata sker inte förrän projektet godkänts av regional eller central
etikprövningsnämnd och beslut samt underlag inkommit till EBF.
2. I tillämpliga fall skall även andra som deltagit i framtagandet av bakgrundsmaterial
kontaktas för godkännande. Detta kan t ex gälla registrering av utfallsvariabler (t ex
upprättade sjukdomsregister, eller specifikt beräknade kostvariabler).
3. Utlämnade data får på inga villkor distribueras till tredje part eller användas för annan
bearbetning än vad som uppgetts av brukaren och godkänts i den aktuella uttagsansökan.
4. Publicering: All publicering av data som härstammar från DietVIP och/eller DietMON ska
ske i samråd med representant för kostdatabasen; Ingegerd Johansson och Göran
Hallmans.
5. Riktlinjer för medförfattarskap följer de som anges i ”International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE)”. Att skapa och uppdatera infrastruktur och dataförädling för
föreliggande studiekohorter innebär betydande vetenskaplig insats, som tillsammans med
intellektuell input kring design av projektet och/eller vetenskapligt innehåll vid skrivande av
manuskript berättigar till medförfattarskap.
6. Erkännanden: Det är viktigt att de som stöttat studien (inkl. materialinsamling) avtackas.
Där insatsen från en part varit begränsad kan det räcka med en övergripande formulering
som t ex ”… the funds supporting the Northern Sweden Diet Database and the Västerbotten
Intervention Project and/or the MONICA project are acknowledged”. Vetenskapsrådet skall
alltid tackas särskilt för stöd till uppbyggnad av databasen. Konsultera representant från
kostdatabasen kring formuleringar.
Ifylld ansökan (och etikprövningsunderlag) skickas till:
Anette Forsgren
Enheten för Biobanksforskning
Umeå Universitet
901 87 Umeå
[email protected]
12
Download