Hållbar utveckling” - en rättvis framtid utan sopor?

advertisement
”Hållbar utveckling” - en
rättvis framtid utan sopor?
Vad menas med “hållbar
utveckling”?
• Jordens resurser ska brukas och
återvinnas, inte förbrukas eller förstöras.
• Jordens resurser ska dessutom fördelas
rättvist mellan världens länder. Hur är det
med fördelningen idag, år 2012?
Hur är exempelvis energin
fördelad?
FN-konferensen i Rio 1992
1992 kom 180 länder överens om att man
skulle arbeta tillsammans för hållbar
utveckling.
Vi skulle minska utsläppen av
växthusgaser.
Vi skulle bevara hotade växter och
djur.
Vi skulle utnyttja jordens skogar på
ett ekologiskt riktigt sätt.
”Slash and burn” i Sydamerikas
regnskog.
Vi skulle minska fattigdomen i
världen.
• Under FNkonferensen i Rio
enades man om
Agenda 21 - ett
program för hur
jordens invånare ska
kunna överleva i
framtiden.
Agenda 21 påverkar hela Sveriges
miljöarbete än idag genom exempelvis…
…miljömärkning…
…sopsortering…
…miljöskatter och miljöavgifter.
• Tio år efter
konferensen i Rio
träffades man igen i
Johannesburg
(Sydafrika) för att se
vad som hade blivit
gjort och hur man
skulle fortsätta att
arbeta mot ett
hållbart samhälle.
Vad hade blivit bättre sedan Riokonferensen 1992?
• 1. Alla industriländer, utom USA, hade
lovat att minska sina utsläpp av
växthusgaser.
• 2. System för återvinning fungerade i
många länder.
• 3. I fattiga länder hade livslängden ökat,
barnadödligheten minskat och
utbildningsnivån höjts.
Vad hade inte blivit bättre?
• 1. Klyftorna mellan rika och fattiga hade
blivit ännu större.
• 2. De rika länderna förbrukade en större
del av jordens resurser än tio år tidigare.
• 3. De rika länderna hade inte ökat
biståndet till fattiga länder, så som man
hade lovat i Rio 1992.
För många blev konferensen i
Johannesburg en stor besvikelse…
Download