Underlag till CKF - kliniska prövningar

advertisement
Underlag till CKF - kliniska prövningar
Studienamn:
Fullständig titel:
Startdatum:
Beräknat slutdatum:
Ämnesområde
Cancer
Cirkulation och andning
Endokrinologi och metabolism
Gynekologi
Infektion
Kirurgi
Ortopedi
Reumatologi
Psykiatri
Medicintekniska produkter
Annat
Lokal ansvarig prövare
Namn
Klinik
Ort
Verksamhetschef
Namn
Klinik
Ort
Ansvarig forskningssjuksköterska
Namn
Klinik
Ort
Typ av studie
Flera alternativ kan kryssas i
Klinisk prövning (Clinical Trial)
Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
Icke interventionsstudie
Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
Multicenter studie
Akademisk studie
Annat:
Sponsornamn
EudraCT nr
Annat nr motsvarande
EudraCT
Datum studien avslutad
Ifylld av
Namn
E-post
Telefon
Datum
Blanketten skickas elektroniskt till [email protected]
Samordnare, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Nissers väg 3, 791 82 Falun, 073 – 021 80 11
Download