Produkt från SCN har effekt mot H1N1-viruset

advertisement
Sid 1 (1)
Stockholm, 2009-04-28
Produkt från SCN har effekt mot H1N1-viruset
Scandinavian Clinical Nutrition (SCN) har i tidigare pressreleaser beskrivit positiva resultat från
en studie där den patenterade produkten Immulina har testats mot influensaviruset H1N1, som
nu har knutits till svininfluensan.
Studiereultaten visar att Immulina gav en signifikant reduktion av både kliniska symptom och skador på
lungvävnad jämfört med placebo efter infektion med influensaviruset H1N1, orsaken till den nya
svininfluensaepidemin. Studien utfördes under 2008 på Louisiana State University i USA, och djurstudier har
också genomförts vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Immulina har utvecklats vid National Center for Natural Products Research vid University of Mississippi. Studier
på Immulina och dess immunstimulerande effekter på människor har också genomförts vid Rigshospitalet i
Köpenhamn och Köpenhamns universitet, och resultaten har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.
För mer information, vänligen kontakta:
Dan Edwall, VP R&D, [email protected], +46 707 98 80 89
Ulf Söderberg, CEO, [email protected], +46 708 13 22 81
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt
testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget
bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR,
Coldizin, Immulina, Membra7 och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och
försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för
lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på Oslo Axess
(www.osloaxess.no) och NGM Equity (www.ngm.se) under tickern ”SCN”. För mer information, se
www.scnutrition.com.
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) | Stora Nygatan 7, 111 27 Stockholm, SWEDEN | corp.reg.no. 556692-9690
Tel +46 8 586 107 80 | Fax +46 8 222 006 | [email protected] | www.scnutrition.com
Download