Lektionsplan, forts. (TS 4) - e-Bug

3.2 Infektionsförebyggande åtgärder
Vaccinationer
Helklass
Kontrollera att eleverna har förstått genom att diskutera följande punkter.
a. Varför är vaccinationer inte bara en personlig hälsofråga, utan även en folkhälsofråga?
Många infektionssjukdomar är extremt smittsamma. Vi kan vaccinera oss mot sjukdomen,
men andra personer som inte är vaccinerade kan få sjukdomen och sprida den vidare till
andra som inte är vaccinerade. Om fler är vaccinerade förhindrar man att sjukdomen förs
vidare. Det är orsaken till att flockimmunitet förhindrar epidemier. I dagens samhälle är det
förhållandevis billigt och enkelt att resa världen över och en infekterad person kan bära
med sig en sjukdom till andra sidan jordklotet inom 24 timmar.
b. Vad måste man göra för att helt utrota en infektionssjukdom?
Ett omfattande och kontinuerligt vaccinationsprogram som når alla målgrupper är enda
sättet att helt utrota en sjukdom. Men alla sjukdomar kan inte utrotas på det sättet,
eftersom vissa infektionssjukdomar, som fågelinfluensan har andra reservoarer (platser där
de kan leva och förökas) utanför människan.
c. Varför har inte influensavaccinet gjort att influensaviruset har utrotats?
Ett vaccin fungerar så att det lurar kroppen att producera särskilda antikroppar som
bekämpar en viss infektionssjukdom. Dessa antikroppar binder sig sedan till antigenerna i
virusets ytterhölje. Influensaviruset kan mutera och snabbt förändra sitt ytterhölje, vilket
innebär att forskarna måste skapa ett nytt vaccin varje år.
.
Fördjupningsövning
1. Ge varje elev en kopia av SW 2.
2. Låt eleverna titta närmare på världskartan och skriva vilka vaccin som krävs när man reser till
olika länder. Eleverna ska också ange vilken sjukdom som vaccinet skyddar mot och vilken
mikroorganism som orsakar sjukdomen. Information finns på www.who.int,
www.traveldoctor.co.uk eller på den lokala vårdcentralen.