Brevmall - Lunds universitet

advertisement
2007-11-23
Diarienummer
PA 2007/4273
Institutionen för kliniska vetenskaper
Personalsamordnare Anne Vähän iemi
Lund University Diabetes Centre (LUDC; http://www.med.lu.se/ludrc ) är ett av 20 starka
forskningsprogram i Sverige som kommer att finansieras under 10 år av Linnébidrag från
Vetenskapsrådet. LUDC är inriktat på forskning om diabetessjukdomens uppkomst och
sjukdomsförlopp. Formellt består LUDC av 10 forskargrupper i Malmö och Lund, men ett
flertal ytterligare grupper deltar också i forskningssamarbetet. De deltagande
forskargrupperna är alla i internationell toppklass och LUDC är ett av världens främsta
forskningscentra inom diabetes. Anställningen är placerad vid Institutionen för kliniska
vetenskaper, Malmö, i Clinical Research Centre (CRC).
Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, ledigförklarar
härmed följande anställning
Genetisk statistiker
Anställningen är på heltid och gäller tills vidare, men provanställning kan bli
aktuell.
Ref nr: 2007/4273
Tillträdesdag: snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifterna innebär ansvar för utveckling av verksamheten inom genetisk
statistik och bioinformatik. I arbetet ingår alla former av genetisk statistik från
kopplingsanalys av familjedata till analys av sk whole genome association studies.
Förutom ovan nämnda uppgifter omfattar arbetet utveckling av befintlig plattform
för statistisk analys och statistisk konsultation till forskarna inom enheterna.
Kvalifikationer: Du bör ha avlagt doktorsexamen i lämpligt ämne: matematik,
statistik, genetik. Du ska särskilt ha kunskap och erfarenhet av genetisk statistik
och bioinformatik, vilket är en förutsättning för framgång i arbetet. Särskilt
meriterande är kunskaper av biologi och humangenetik. God vana vid vanligen
förekommande programvara för statistisk analys av genetiska data. Kunskap i
programmering, t.ex. C och scripting i perl, awk, php eller python, är nödvändig
liksom erfarenhet av arbete i UNIX miljö. Erfarenhet av databaser är en merit.
Kunskap i och erfarenhet av gängse metoder inom biostatistik är nödvändiga.
LUDC består av ett flertal forskare inom Lunds universitet, placerade i flera olika
forskargrupper i Lund och Malmö, vilket innebär ett stort kontaktnät inom
universitetet. Forskningen är starkt internationellt inriktad varför goda
språkkunskaper och erfarenheter av internationellt kontaktarbete är en merit.
Postadress Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, CRC, ingång 72, Hus 60, plan 11, 205 02 Malmö
Telefon dir 040-391054, växel 046-222 00 00 Telefax 040-391065 E-post [email protected] Internet http://www.xxx.xx.se
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbets- och initiativförmåga,
noggrannhet och flexibilitet.
Lön: Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i
ansökan.
Upplysningar: Professor Leif Groop, enhetsschef för LUDC, tfn 040-391202,
mobil 070-5912548 och Docent Erik Renström, LUDC, kliniska vetenskaper,
Malmö, tfn 040-391157.
Ansökan med angivande av referensnummer, åtföljd av meritförteckning,
betygsavskrifter, referenser och de handlingar i övrigt som sökanden önskar
åberopa, skall vara inkomna till Lunds universitet, Registrator, Box 117, 221 00
Lund, senast den 17 december 2007. Samtliga handlingar skall vara bestyrkta.
2
3
2007-11-23
Reference No:
PA 2007/4273
Department of Clinical Sciences, Malmö
Lund University Diabetes Centre (LUDC); http://www.med.lu.se/ludrc is one of 20 strong
research programmes in Sweden to be awarded the 10-year Linnaeus grant by the Swedish
Research Council in 2006. The aim of LUDC is to identify strategies for slowing disease
progression in diabetes and, ultimately, to prevent the disease. LUDC includes 10 research
groups in Malmö and Lund as well as several collaborators. The participating groups are
all internationally renowned and form one of the strongest diabetes research environments
world-wide. The position is administrated by the Department of Clinical Sciences Malmö,
and is situated at Clinical Research Centre, Malmö.
Genetic statistician
Reference No: 2007/4273
Applications are invited for a genetic statistician at Lund University Diabetes
Centre. The full time post based at Lund University, Malmö, Sweden, begins with
a probation period for sex months. The proposed start date is 1 January 2008.
Work assignments include all forms of statistical genetic analyses from linkage
analyses of family data to analysis of whole genome association studies. In
addition, an important assignment will be to develop our existing platform for
statistical analysis and to provide statistical support to the researchers at the unit.
The successful candidate is expected to have an academic degree in mathematics,
statistics or genetics. Particular importance is given to knowledge of and
experience from genetic statistics and bioinformatics. Knowledge of biology and
human genetics is an advantage. Prior experience from software for statistical
analysis and genetic data is highly desirable. Knowledge of programming, for
example C and/or scripting in perl, awk, php or python, is necessary as well as
experience from working with the UNIX environment. Experience from databases
is an advantage. The ability to cooperate and take initiatives, accuracy and
flexibility are also an advantage.
Salary: According to individual qualifications. Please indicate salary claims in the
application
Requests: Professor Leif Groop, Department of Clinical Sciences, Malmö and
Lund University Diabetes Centre, CRC, Malmö, Tel +46 40 391202.
[email protected] Docent Erik Renström, Department of Clinical Sciences
and Lund University Diabetes Centre, CRC, Malmö, Tel +46 40 391157.
[email protected]
In general matters, contact Staff Coordinator Anne Vähäniemi, Department of
Clinical Sciences, Malmö, CRC Malmö, Tel: +46 40 391054.
[email protected]
4
Application, with the reference number indicated, Curriculum Vitae enclosed,
transcripts and other documents the applicant wishes to refer to, should be
addressed to Registrator, Lund University, Box 117, 221 00 Lund, Sweden and are
due 17 December 2007. All transcripts should be confirmed.
Download