Prevalence of celiac disease:

advertisement
ALF
590107-4368 Bilaga A
1
Förklaring angående BDD-studien
BDD studien grundades initialt för att vi barnläkare i styrgruppen vill ta reda på hur vanligt
det var med typ 2 diabetes i en barnpopulation. Vi bildade en grupp där Prof. Claude
Marcus blev ordförande. Forskningsprogram och praktiska detaljer planerades, alla prover
skulle gå till Åke Lernmark och Sten Ivarsson, för de har kompetensen om HLA och
antikroppar. Jag valdes till koordinator för studien och implementerade den tillsammans
Claude Marcus (Stockholm) och Gun Forsander (Göteborg). Jag har sedan 2004, planerat
alla telefonmöten, andra möten, skrivit alla protokoll, 2 ggr årligen informerat mina
kliniska kolleger runt om i landet progressen i studien. Jag har sökt ALF anslag och VR
(fått vid båda gångerna bl.a påpekandet att studien tangerar mina medarbetares ansökan)
Fått under 4 år cirka 4x550.000 årligen där majoritetn av pengarna gåt till Sten Ivarssons
lab för att hjälpa till att finansiera en biomedicinsk tekniker. Åke Lernmark har från studien
startade tills nu bekostat HLA och antikroppsanalyser på samtliga prover. Sten Ivarsson har
analyserat antikroppar och extraherat DNA. Från och med 2010 har de svårt att ge denna
finansiering.
Jag söker barndiabetesfonen igen, har sökt Crafoordska stiftelsen, inget svar ännu,
likaledes VR. Studien är såklart helt beroende av, som alla studier, finansiering. EU-medel
via Leif Groop finns att finansiera MODY. Prof. Groop, har också finansierat analysering
av vissa typ 2 gener.
Jag är alltså huvudansvarig för studien och behöver finansieirng för att studien ska kunna
fortsätta även efter 2009. Klinikerna har själv betalat provtagning och postgång.
Hälsningar Annelie Carlsson
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards