Gruppuppgift.PU2

advertisement
BIMA 38 HT2015
Uppgift
Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom och detektion av antikroppar används som markör för
att se om immunförsvaret reagerat mot insulinproducerande celler i bukspottskörteln. Den
vanligaste markören är antikroppar mot 65 kDa enzymet glutaminsyradekarboxylas (GAD65)
som finns i insulinproducerande celler. Ni har fått plasmaprover från ett antal olika personer
som misstänks lider av autoimmun diabetes. I samband med detta har ni också fått en plasmid
som innehåller human 65kDa glutaminsyradekarboxylas (GAD65). Ni får nu i uppgift att sätta upp
en metod för att leta efter IgG antikroppar mot GAD65 i dessa prover.
Utgå från informationen i artikeln A, B eller C:
A. Grubin C.E., Daniels T., Toivola B., Landin-Olsson M., Hagopian L. L., Karlsen A. E., Boel E.,
Michelsen B., and Lernmark Å. (1994) A novel radioligand binding assay to determine diagnostic
accuracy of isoform-specific glutamic acid decarboxylase antibodies in childhood IDDM.
Diabetologia. 37:344-350
B. Falorni A., Örtqvist E., Persson B., and Lernmark Å. (1995). Radioimmunoassays for glutamic
acid decarboxylase (GAD65) and GAD65 autoantibodies using 35S or 3H recombinant human
ligands. Journal of Immunological Methods 186:89-99.
C. Durocher, Y., Perret, S., & Kamen, A. (2002). High-level and high-throughput recombinant
protein production by transient transfection of suspension-growing human 293-EBNA1 cells.
Nucleic Acids Research, 30(2), e9.
Metoden ska huvudsakligen extraheras från en vetenskaplig artikel men ni får naturligtvis hämta
mer information från valfri källa. Vissa moment och buffertar är vedertagna d.v.s. de förklaras
inte närmare i artikeln, men ni måste beskriva även dessa moment. Ett exempel kan vara att man
använder PBS-buffert - då måste ni skriva recept på denna i buffertlistan.
Ni lämnar in en metodbeskrivning per grupp senast 4/9 till [email protected]
Metod som
används i
laborationen
på BIMA71
Det viktigaste kriteriet är att beskrivningen går att följa. Ni ska om några veckor praktiskt utföra
detta på lab (BIMA71) så investera tiden väl i uppgiften, det vinner ni på senare. Man måste
också ge en viss bakgrund så att användaren förstår vad han/hon gör. Målgruppen för er
metodbeskrivning är era kurskamrater. Följande delar ska finnas med:
Metodnamn
Bakgrund
Kort bakgrund till metoden.
Utförande
Delmoment 1
De olika stegen Beskriv stegen noga (som en kokbok) Markera moment som är kritiska eller
farliga. Delmoment 2 De olika stegen slut Buffertar
Buffert 1:
100 mM av detta 10 mM av det andra Ställ pH med XX till X.X.
Buffert 2:
100 mM av detta 10 mM av det andra
Referenser
om det finns en referens(er) (bok eller vetenskaplig artikel) ska de in här. En referens brukar
innehålla namn på författarna, publikationsår, titel på arbetet, tidskrift, volym och sidnummer
(se exempel i artikel A eller B ovan). Titta också efter hur referenserna ser ut i dessa
publikationer.
Arbetssätt
Här ska ni beskriva hur ni arbetat i gruppen: när ni träffats, hur ni fördelat arbetsuppgifter samt
en reflektion kring hur ni tycker det har fungerat. Glöm inte bort att ni har ett individuellt ansvar
trots att ni arbetar i grupp!
Download