(Microsoft PowerPoint - Djurriket [Kompatibilitetsl\344ge])

Leddjur
Leddjur
-
Över 80% av alla kända djurarter är leddjur.
-
Leddjur har ett yttre hudskelett som skyddar mot bl.a. uttorkning och
fiender.
-
Leddjurens muskler fäster i hudskelettet som har mjuka leder för att djuren
ska kunna röra sig. Därav namnet leddjur.
Leddjur: Kräftdjur
-
Minst 5 par ben.
-
2 par antenner.
-
De flesta kräftdjuren lever i
vatten.
-
De andas med gälar och är
beroende av fuktig miljö.
Leddjur: Kräftdjur
Många kräftdjur är mycket små och lever som plankton.
Dessa kräftdjur är mycket viktiga som föda till andra djur.
Vattenloppa
Lysräka
Hoppkräfta
Leddjur: Kräftdjur
Havstulpan
Landgråsugga
Långhalsar
Djuphavsgråsugga
Leddjur: Kräftdjur
Kräfta
Putsarräka
Djuphavshummer
Krabba
Eremitkräfta
Hummer
Leddjur: Spindeldjur
- 4 par ben.
- Saknar antenner.
Leddjur: Spindeldjur
Spindlar:
- Har 8 ögon.
- Tydligt delade i fram- och bakkropp (förutom
lockespindlarna som har en sammanvuxen
fram- och bakkropp).
- Alla spindlar kan spinna trådar som kan
användas till fångstredskap, säkerhetslinor,
äggkokonger, etc.
- Spindeltråden bildas av spinnvårtor på
bakkroppen.
- Spindlar andas med boklungor som sitter på
undersidan av bakkroppen.
Leddjur: Spindeldjur
Kvalster:
- Har ofta mer eller mindre runda kroppar, som inte är uppdelade i fram- och
bakkropp.
- De är i allmänhet mindre och har kortare ben än spindlar.
- Fästingen är ett exempel på kvalster.
Leddjur: Spindeldjur
Skorpioner:
- Bakkroppen är förlängd med
en gifttagg längst bak.
- De har två ”tänger” längst
fram.
Leddjur: Mångfotingar
-
Minst 9 par ben.
-
1 par antenner.
Enkelfotingar (Hundrafotingar): 1 benpar på
varje segment, rovdjur.
Dubbelfotingar (Tusenfotingar): 2 benpar på varje
segment, rundad kropp, ej rovdjur utan lever av döda
djur och växter.
Leddjur: Insekter
- 3 par ben.
- Ett par antenner.
Leddjur: Insekter
- Insekter är jordens
artrikaste djurgrupp med
ca 800 000 kända arter.
- Har ofta vingar, vilket
inga andra ryggradslösa
djur har.
- Kroppen är delad i
huvud, mellankropp och
bakkropp.
Leddjur: Insekter
-
På huvudet finns stora fasettögon (bildseende)
samt små punktögon (ljuskänsliga).
-
Insekternas andningsorgan består av tunna
luftrör och kallas trakéer. På bakkroppen finns
andningshål.
-
Antennerna används som känselorgan och att
lukta med.
Leddjur: Insekter
Ofullständig förvandling: Hos t.ex. gräshoppor
och trollsländor. Äggen kläcks och blir till en
nymf som är en larvform som påminner om den
färdiga insekten. Nymfen ömsar hud och blir
mer lik sina föräldrar för varje hudömsning.
Fullständig förvandling: Hos de flesta insekter
t.ex. fjärilar. Utvecklas från ägg till larv, puppa
och ”färdig insekt”.
Leddjur: Insekter
Gift och otäck smak, skyddsfärg
samt att likna större eller
farligare djur är exempel på
insekters försvarsmetoder.
Leddjur: Insekter
Några av insekternas huvudgrupper:
Rätvingar: De har kraftiga bakben
och ”spelar”, t.ex. gräshoppor och
vårtbitare.
Trollsländor: Sländor med fyra
nästan lika stora vingar.
Tvåvingar: Ett par svängkolvar
ersätter det bakre vingparet,
t.ex. flugor och myggor.
Skalbaggar: Framvingarna är hårda
täckvingar.
Steklar: Hos många arter bär honan
gadd, t.ex. myror, getingar, bin och
humlor.
Fjärilar: De har stora vingar som
täcks av färgade fjäll.
Leddjur: Övriga grupper
Trögkrypare (Björndjur): max 1
mm långa, mycket tåliga, kan
överleva i vakuum, tål tusen
gånger mer radioaktiv strålning än
något annat djur, nedfrysning till
-270 grader, uppvärmning till 150
grader.
Dolksvans: Släkt med
spindlar, levande fossil, har
sett likadan ut i 400 miljoner
år.
Klomaskar: Räknas ibland som en
egen stam. Skiljer sig från övriga
leddjur genom att de inte har ett
stelt yttre skelett.
Trilobiter:
Utdöda, fanns
för ca 300
miljoner år
sedan.