Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning, 7,5hp

advertisement
Schema (version 2014-09-15
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning, 7,5hp
HT 2014
Föreläsare:
AG – Adrian Gonon,
AR – Anette Rickenlund,
BA – Birgitta Alderin,
BJS – Birgitta Janerot Sjöberg
EM – Eva Maret
FB – Fredrik Brolund,
GA – Goran Abdula
HW – Helena Wallin
LP – Lena Persson
LS – Linnea Sandersjöö
ME – Maria Eriksson
MO – Mats Olsson
SA – Shang Askari
TJ – Tomas Jogestrand
VB – Vladimir Boskov
BMA – Labdemonstrationer med praktiska övningar leds av flera medarbetare på Fysiologkliniken, Karolinska
US – Huddinge
Grupp 1 – Focus EKG-diagnostik och svarsskrivning
Grupp 2 – Focus Basal Ekokardiografi med praktiska övningar
Former: F = Föreläsning, L = Laboration, S = Seminarium, E = Examination
Dag
Tors 11/9
Tors 18/9
Tors 2/10
Tor16/10
Tors
23/10
Tid
16.30-17.00
17.00-17.15
17.30-18.30
Form
18.40-20.00
FS
18.40-20.00
F
16.30-16.45
S
16.45-20.00
FS
16.45-20.00
FL
16.30-16.45
S
17.00-17.45
18.00-18.45
19.00-19.45
F
F
F
16.30-18.45
16.30-18.45
19.00-20.00
16.30-18.30
F
16.30-18.30
S
16.30-18.30
L
F
F
18.40-20.00
F
Innehåll
Introduktion och fika, dagens tema: Back to basic
Genomgång av kurswebben – PingPong
Introduktionsföreläsning: Kardiovaskulär diagnostik, dåtid – nutid framtid
Lärare
AR, FB, EM
FB
BJS
Grupp 1: Grundföreläsning EKG. Genomgång av checklista och
EKG-linjal. Svarsformulering för EKG-tolkning.
Grupp 2: Grundläggande ekokardiografi.
Instuderingsuppgifter: A Olsson,S Jern; kapitel som avser kvällens
föreläsningar i ekokardiografi och EKG. Tolkning av ”nästan”
normala EKG med checklista och EKG-linjal.
Dagens tema: Det andfådda hjärtat
Uppdelning i spår baserat på tidigare erfarenheter av ekokardiografi
och EKG.
Grupp 1::EKG-diagnostik I: arytmi och block, tolkning av EKG i
grupp (motsv läkarutbildningens EKG-diagnostik DSM II)
Grupp 2: Demonstration av ekokardiografi med praktiska övningar
(för studenter med ingen eller ringa tidigare erfarenhet av
ekokardiografi). Föreläsning: Normalvärden. Det sviktande hjärtat.
Det hypertrofa hjärtat. Cardiomyopatier.
Instuderingsuppgifter: A Olsson,S Jern; kapitel som avser kvällens
föreläsningar i ekokardiografi och EKG. Tolkning av patologiska
EKG med checklista och EKG-linjal.
Genomgång hemläxa från 12/9
Dagens tema: Det ischemiska benet
Föreläsning: Perfer cirkulationsutredning.
Föreläsning; arteriell insufficiens.
Föreläsning; Carotis duplex
Instuderingsuppgifter: Kärldiagnostik; kapitel som avser kvällens
föreläsning. Besvara frågor i PingPong.
Grupp 1: EKG-seminarium, Block- och rytmdiagnostik.
Grupp 2: EKO-lab: Praktiska övningar, ankelindex, Carotisduplex,
Ultraljudsfysik
Indelning i spår för praktiska övningar
AR, HW
Grupp 1: EKG-lab: Grupparbete, tolkning av patologiska EKG med
genomgångar.
Grupp 2: Praktiska övningar (för studenter med
ingen eller ringa tidigare erfarenhet av ekokardiografi).
Dagens tema: Det svullna benet
Ventrombos. Venös insufficiens
HW, BA,
AR
SA, VB,
BMA
BJS
FB
AR, BA,
HW
EM, FB,
VB, SA,
BMA
TJ
TJ
TJ
TJ
AR, BA
LS, BMA
MO
AR, FB, EM
LP
Instuderingsuppgifter: Kärldiagnostik; kapitel som avser kvällens
föreläsning. Besvara frågor i PingPong.
30/101/11
Tors 6/11
Tors
13/11
Tors
20/11
Torsd
27/11
Tors 4/12
E
Inlämningsuppgift: Tolka 5 EKG
AR
16.30-17.00
S
HW
17.15-18.00
FS
18.15-20.00
F
17.00-17.05
S
Genomgång av EKG-inlämningsuppgift
Dagens tema: Det ischemiska hjärtat del 1
EKG-föreläsning: Infarkdiagnostik, ST T-förändringar. Höger- och
vänsterkammarbelastning.
Föreläsning: arbetsprov med arytmi och ischemidiagnostik
Instuderingsuppgifter: Jern S, Det kliniska arbetsprovet; kapitel
som avser kvällens föreläsningar i EKG och arbetsprov. Besvara
frågor i PingPong med tolkning av patologiska EKG och arbetsprov.
Gruppindelning inför kvällens föreläsningar
17.05-19.00
FS
EM
17.05-19.00
F
19.15-20.00
16.30-16.45
FS
16.45-19.00
FS
19.15-20.00
F
17.00-22.00
E
Grupp 1: Grundläggande ekokardiografi. Sammanfattande
genomgång för EKG-studenter (grupp 1) som även behöver
genomgång i grundläggande ekokardiografi.
Grupp 2: Intensivkurs i grundläggande EKG-tolkning
Sammanfattande genomgång för studenter som valde ekokardiografi
som huvudspår (grupp 2) men som även behöver genomgång i
grundläggande EKG.
EKG-föreläsning: EKG på barn och vid idrott.
Genomgång hemläxa från 7/11
Dagens tema: Det arbetande hjärtat
Föreläsning: Arbetsprovseminarium med ischemi- och
arytmidiagnostik och svarsskrivning
Föreläsning; arbetsprov med analys av utandningsgaser
Instuderingsuppgifter: Det kliniska arbetsprovet; kapitel som avser
kvällens föreläsningar i arbetsprov. Besvara frågor i PingPong med
tolkning av patologiska EKG och arbetsprov.
Hemtentamen 1- EKG
Genomgång av hemtentamen del 1 EKG och arbetsprov från 28/11
Dagens tema: Det ischemiska hjärtat del 2
Föreläsning: Myokardscint
Föreläsning: Stressekokardiografi
Instuderingsuppgifter: Besvara frågor i PingPong avseende dagens
föreläsningar. Hemtentamen del 1, EKG och arbetsprov.
Tema: Det väsande hjärtat
AR
Ekokardiografi: Vitier
Instuderingsuppgifter: A Olsson; kapitel som avser kvällens och
tidigare föreläsningar i ekokardiografi. Besvara frågor i PingPong.
Genomgång av instuderingsuppgifter 18/12
Tema: Rhapsody
 Hjärtdiagnostik med MR
 Ekokardiografi GUCH
 Fallseminaritum
Instuderingsuppgifter: Besvara frågor i PingPong avseende dagens
föreläsningar. Hemtentamen del 2, Myokardscinigrafi.
Ekokardiografi. Kärlduplex. Perifer cirkulationsutredning.
Hemtentamen 2 - hjärtscint, ekokardiografi, duplex och
perifercirkulation
Genomgång av hemtentamen 2
Kursutvärdering
Avslutning, med enkel förtäring
Omtentamen 1 och 2.
ME
16.30-18.00
18.15-19.00
19.15-20.00
F
F
16.45-20.00
F
Tors
18/12
Tors 8/1
16.30-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30
19.00-20.00
F
Tisd 13/1
18.00-22.00
E
Tors 15/1
16.30-18.30
Datum
bestäms
senare
AR
AR
HW
AR, HW
HW
AR
AR, HW
AR
AR, HW
AG
GA
ME, EM
EM
EM, AR
EM, AR, FB
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards